Kispataki Tájház

Tájházkereső

tájházak a Magyar Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékén tájházak a Magyar Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékén
közérdekű muzeális kiállítóhely közérdekű muzeális kiállítóhely
közérdekű muzeális gyűjtemény közérdekű muzeális gyűjtemény
működési engedéllyel nem rendelkező tájházak működési engedéllyel nem rendelkező tájházak
műemléki védettségű épületben működő tájház műemléki védettségű épületben működő tájház
tájházak helyi védelem alatt tájházak helyi védelem alatt
egyéb muzeális gyűjtemény egyéb muzeális gyűjtemény
Betűméret:

Kispataki Tájház

Cím:
Magyarország
3950 Sárospatak
Gárdonyi út 11.
Borsod–Abaúj–Zemplén megye

Kapcsolattartó neve: Csatlósné Komáromi Katalin

Telefon: +36 47311811

E-mail: amuvelodeshaza@gmail.com

működési engedéllyel nem rendelkező tájházakműködési engedéllyel nem rendelkező tájházak műemléki védettségű épületben működő tájházműemléki védettségű épületben működő tájház

A Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonát képező Sárospatak, Gárdonyi út 11. szám alatt álló épületegyüttes és telek védettségi besorolása jelenleg műemlék – népi lakóház –, melynek üzembentartója a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára. Az épület számos alkalommal volt helyszíne a különböző közösségi és közművelődési eseményeknek.

Leggyakrabban napközis jellegű kézműves (például gyöngyfűzés, bőrművesség, korongozás) táborok kerültek megrendezésre, azonban ezen programokon túl több, egynapos rendezvény megszervezése egyaránt itt történt: Csűrfesztivál, városban és város környékén működő nemzetiségi művészeti csoportok bemutatkozása, mezőgazdasági évhez kötődő programok (szüret, Dömötör nap). Különböző közösségépítő célzatú rendezvények valósultak meg a város civil szervezetei közül, például nyugdíjas klub, Baba-mama klub, Bodrog Néptáncegyüttes és utánpótlás csoportjai számára egyaránt.

A felnőttek mellett a ház udvarán rendezett események a gyermekek számára is szórakozást jelentettek, lehetőséget adva ezzel a generációk közötti hagyományos kézműves technikák átörökítésére. Emellett az egykori kispataki porta szerkezeti felépítésével és a paraszti élet sárospataki elemeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők (például halászat és eszközeinek megismerése), illetve a telken található csűr különböző gasztronómiai programok megrendezésére adott lehetőséget, melyen jelen volt a környéken híres sváb szalonna is.

A kézművesség mellett szervezett különböző tematikájú alkotótáborok (például fafaragó, fazekas – festett kerámiával kapcsolatosan Szkircsák Ilona, vagy nemezelés Vertó Mihály közreműködésével), valamint a város közösségének összetartó ereje nagy segítséget jelentett az épület állagmegóvásában, illetve a porta rendben tartásában az Önkormányzat és A Művelődés Háza és Könyvtára munkájának során.

A továbbiakban célunk, hogy az épület teljes körű rekonstruálását követően a település paraszti életének képviseletében és bemutatására törekedve biztosítsunk egy korhűen berendezett portát, lakóházat és gazdasági épületet, ahol terveink szerint további, az eddigiek mellett akár újszerű programokat népszerűsítünk a lakosság körében a tájház jelleget biztosító szobaenteriőrök mellett.

Ez a város és a kispataki porta a környező települések társadalmi, kulturális és közművelődési tevékenységének során összekötő kapocs Hegyalja és Bodrogköz hagyományai és szokásai átadásának és őrzésének szempontjából egyaránt, amely biztosítja a lokális, lakossági és kulturális kapcsolatok építését és megfelelő ápolását, továbbvitelét.