Népi Építészeti Program - szakmai előkészítés és épületfelújítás

A Népi Építészeti Program keretén belül 2021. szeptember 6-án újra elérhetővé vált a népi építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás. 

 

A népi építészeti emlékek

- helyreállítását megelőző szakmai dokumentációinak elkészítéséhez, illetve

- a szakmai előkészítéssel már rendelkező ingatlanok esetében az épületfelújításra

igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be egyedi és területi védelem alatt álló népi építészeti emlékek (magyar állampolgárságú) természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói (a továbbiakban: Kérelmező)

 

A támogatás összege szakmai előkészítésre: minimum 500 ezer – maximum 1,5 millió Ft

A támogatás összege épületfelújításra: minimum 500 ezer - maximum 20 millió Ft

A kérelmek benyújtási határideje: 2021. október 21. 24:00 óra

A támogatás csak elektronikus úton nyújtható be a nepiprogram.hu weboldalon.

 

A támogatásról részletesen a regisztrációs felületen tájékozódhatnak az érdeklődők (nepiprogram.hu), illetve a Programhoz kapcsolódó segédletek az alábbi linken keresztül összegyűjtve is elérhetők: https://drive.google.com/drive/folders/1XqIUZwP3ZuH5AKFuRVobVDIl3d9ljerU?usp=sharing

 

A támogatás során a helyi védettség igazolásának ellenőrzésekor az alábbi szempontokat veszik figyelembe:

  • a támogatási kiírás évét megelőző év december 31-ig helyi önkormányzati rendeletben jogerősen megállapított helyi védelem (egyedi vagy területi)

A melléklettel együtt a teljes rendeletet kérik igazolásként, mert sokszor nemcsak a melléklet, hanem a szöveges rész is tartalmaz fontos információt.

Nem fogadható el:

  • képviselőtestületi határozat a védettség megszavazásáról (pl. helyi védelemre javasolt),vagy ha a jegyző felkérését rögzítették a védettség rendeletbe foglalására, mivel ez csak az első lépése a folyamatnak
  • Helyi Építési Szabályzat javaslata a védettségre
  • nem védettségi kategóriát jelölő megnevezések alkalmazása (történeti településközpont, klasszikus településközpont, településképi szempontból meghatározó terület, stb..)
  • jegyzői igazolás védettség meglétéről a rendeleti hivatkozás és a csatolt rendelet nélkül.