gyengen
BetĹąmĂŠret:

Beszámoló a Felpéci Népi Építészeti Nyári Egyetemr?l

Népi Építészeti Nyári Egyetem

Felpéc - 2018

 

 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban m?köd? Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és a Hagyományos Házépít? Kft. közös Népi Építészeti Nyári Egyetemet szervezett 2018. július 23-29. között Felpécen, melynek témája a hagyományos népi építészeti munkák megismerése volt. A Felpéci Tájház a korábban a Felpécért Alapítvány számára ajándékozott sz?l?hegyi présházának felújítására pályázott és nyert támogatást a Kubinyi Ágoston Program keretében. A táborban hét f?, valamint az MTKI teljes munkatársi gárdája vett részt. A nyári egyetem szakmai vezet?je dr. Bereczki Ibolya volt, az építészeti munkák irányítását Bihari Ádám végezte.

0. nap – 2018. 07. 22. vasárnap

Megérkezés Felpécre, a szállás elfoglalása. Közös vacsora elfogyasztása és ismerkedés a nyári egyetem résztvev?ivel.

1.     nap – 2018. 07. 23. hétf?

A reggeli után megismerkedtünk a Felpéci Tájház vezet?ségével és munkatársaival, Dombi Alajosnéval és Géber Józseffel. Vezetésükkel megérkeztünk a présházhoz, majd Bihari Ádám okleveles építészmérnök ismertette a felújítási folyamatokat és megtartotta a munka- és balesetvédelmi oktatást a résztvev?knek. Ezután a résztvev?k segítségével a megérkezett alapanyagok lepakolása következett. A héjazat elbontásához el?ször a tet? gerincén lév? hullámpala eltávolítására, illetve a nádfedelet rögzít? drótok eltávolítására volt szükség. A fels? nádréteg alatt kirajzolódott, hogy a nádat és a szalmát vegyesen alkalmazták az el?z? héjazat készítésekor.  A nádfedél eltávolítása után a meglév? szarufák ellen?rzése következett, az elhasznált, alkalmatlan darabok kicserélésére másnap került sor.

A vacsora elfogyasztása után Józsa Tamásnak, a Gy?ri M?szaki Szakképzési Centrum Hild József Épít?ipari Szakgimnáziuma igazgatójának el?adását hallgatták meg a résztvev?k  Tájékoztató Felpéc népi építészeti értékeir?l címmel.

2.     nap – 2018. 07. 24. kedd

A reggelit követ? els? munkafázis a szarufák meger?sítése, cseréje, illetve az új lécezés elkészítése volt. A pótlásnak szánt szarufákat vonókéssel készítették el? a felhasználásra. A résztvev?k a hatékonyabb munkavégzés érdekében csoportokra oszlottak. Az egyik csoport Jankovits Béla segítségével a kévekett?zés rejtelmeiben mélyedt el, míg a másik csoport taposógödröt készített, amiben a kibontott agyagot és korábbi helyi épületbontásból kikerült vályogot dolgozták fel újra a szükséges tapasztásokhoz. A kell? min?ség? agyag elkészülése után elkezd?dhetett az épület hátsó falának javítása.

A munkavégzés befejeztével és a vacsora elfogyasztása után Géber József vezetésével a résztvev?k megtekintették a tájházat, megismerték az enteri?r kiállítás legszebb és legérdekesebb darabjait.

3.     nap – 2018. 07. 25. szerda

A taposógödör feltöltése az önkormányzati telephelyr?l kapott vályogtéglával volt a nap kezd? feladata. Ezután megkezd?dött a zsúp héjazat felrakása. A zsúpszalma tet?re kerülés el?tti locsolását a csoport egyik fele, a lécekre való felkötését a másik fele végezte. A teljes lécezés befejezésére is ezen a napon került sor. Mindeközben folyt a teljes küls? falfelület letakarítása, a mozgó és sérült vakolati elemeinek leverése, majd a hibák kijavítása. Az els? helyiségben lév? sérült falazat leverése következett ezután. Ebéd után a présház oldalán lév? paticsfal teljes befonása és betapasztása következett. A nap végén a megszáradt küls? tapasztás megkapta az els? sor homokkal kevert mészrétegét.

4.     nap – 2018. 07. 26. csütörtök

A napot a bels? helyiség falainak tisztításának folytatásával kezdtük, aminek következtében a csapat a présház történetének korai id?szakából származó tüzel?berendezés nyomaira bukkant. A lelet arra utal, hogy a présház lakófunkcióit is betölthetett, illetve feltételezhet?, hogy hideg teleken az itt tartott bort is id?szakos f?téssel kellett óvni. Megkezd?dött a bels? helyiség vakolatának eltávolítása, miközben a küls? fal meszelése folytatódott. Az els? réteg zsúp felrakása után annak körbevágása következett sövénynyíróval. A küls? „D” falon elkezd?dött a következ? réteg zsúp felrakása, majd a lépcs?s zsúpkötés az élszarufák mentén, amiknek rögzítése már nem a kéve saját anyagával, hanem dróttal varrással történt. Eközben a kinti falon az el?z? napokban felhordott tapasztás hajszálrepedéseinek kijavítása folyt. A nap végén Buzás Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum f?építésze meglátogatta a csapatot, és javaslataival, tanácsaival segítette a munkafolyamatot. Az ? szakvéleménye nyomán született a döntés, miszerint a bels? helyiség fala nem kap teljes tapasztást, hanem a sárba rakott k?fal kifugázása után vékony tapasztást és egy homokos mészréteget kap. Ezáltal a falrakás technikája is látható marad, illetve állagmegóvó funkciót is betölt ez a megoldás.

Vacsora után a táborozók Buzás Miklós Infrastrukturális fejlesztések a tájházi környezetben cím? el?adását hallgathatták meg.

5.     nap – 2018. 07. 27. péntek

Az el?z? napi megbeszélés nyomán a bels? helyiségben megkezd?dtek a fugázási munkálatok, miközben a küls? helyiség tapasztása folyt. Újabb szállítmány tapasztáshoz újrahasznosítható vályog érkezett a nap folyamán a Felpéci Önkormányzat jóvoltából. A kinti fal megkapta a második sor meszelést is. A zsúp felrakása folyamatos volt, a homlokzat fel?li két lépcs?s él is elkészült a nap végére. A bels? helyiségben található verem kijavítása, fa kerettel történ? ellátása és széleinek újrasarazása szintén a pénteki napon történt.

A napot Buzás Miklós M?tárgyvédelem és épületkarbantartás tájházi környezetben cím? el?adása zárta.

6.     nap – 2018. 07. 28. szombat

A tet? befejezéseként elkészült a taposott gerinc, a felhordott szalma rögzítése kabolával történt. A küls? fal megkapta a harmadik sor meszelést, míg bent a tapasztási munkálatok folytatódtak. A bels? helyiség gerendáinak tisztítása után a munkafolyamatok során keletkezett apróbb hibák kijavításán volt a sor. A padláson a födém deszkák egy részét is kicserélte a kivitelez?i csapat. A nap végére az épülett?l ellejt? döngölt sárpadka és a vízelvezetés kialakítására került sor.

7.     nap – 2018. 07. 29. vasárnap

Az el?z? napokban elkészült tapasztások és meszelés hibáinak kijavításával kezd?dött az utolsó napunk. A tapasztáson megjelen? repedéseket homokos vízzel töltöttük fel. A bels? helyiségben a padozat megtisztítása és felsározása volt az utolsó mozzanat, miután a küls? helyiség kapott még egy réteg meszelést. A kinti fal megkapta utolsó rétegét, ami már nem homokkal kevert, hanem tiszta mész volt. A ház el?tti terület sározása és a járófelület elsimítása volt a csapat munkájának utolsó mozzanata.

Köszönjük minden résztvev? aktivitását, elméleti és gyakorlati oktatóink munkáját, felpéci segít?ink, a tájház önkénteseinek közrem?ködését!

 

 A munkálatokról készült b?vebb fényképválogatást a Facebook-oldalunkon, az alábbi linken lehet megtekinteni:

 https://www.facebook.com/pg/MTKI.Skanzen/photos/?tab=album&album_id=402117590311253.

A fényképeket Dr. Bereczki Ibolya, Fancsalszki Noémi és Kmellár Viktória készítette.


EsemĂŠnynaptĂĄr    
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

JANUÁR

22

KEDD

  MÁR 25 Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés 2019
MTKI HÍREK


2018. 10. 10.
Megrendelhet? a Tájházi Tudástár
2018. 10. 05.
Budaörsi az Év Tájháza
2018. 09. 14.
Tájházi M?hely az ?rségi Népi M?emlékegyüttesben
A TĂĄjhĂĄzszĂśvetsĂŠg hĂ­rei

SKANZEN HÍREK