gyengen
BetĹąmĂŠret:

Felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága tajhazigazgatosag.skanzen.hu weboldal felhasználási feltételeit, az adatvédelmi irányelveket és a jogi tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük:

A tajhazigazgatosag.skanzen.hu honlap felhasználója a honlap látogatója. A felhasználó a honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gy?jtése, felhasználása és megosztása során. Kérjük, olvassa el a Felhasználási feltételek teljes szövegét, miel?tt adatokat ad meg ezen az oldalon.

Ha Felhasználási feltételeinkben változás történik, a változtatások felkerülnek a weboldalra. Kérjük, bizonyos id?közönként ellen?rizze a Felhasználási feltételeket és Adatvédelmi tájékoztatót, különösen miel?tt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A felhasználó automatikusan elfogadja a Felhasználási feltételek és Adatvédelmi tájékoztató változásait azzal, hogy a változtatás után a honlapot tovább használja.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehet?ség van bizonyos adatok passzív gy?jtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböz? technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgy?jtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába.

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történ? utalások. Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellen?rzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az adatvédelmi irányelveit.

A tajhazigazgatosag.skanzen.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, video), az oldalak kialakítása, beleértve az adatszerkezetet, struktúrát is, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága szellemi tulajdona és szerz?i jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltér? bármely egyéb célra történ? felhasználása a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága el?zetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelm?en meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt tajhazigazgatosag.skanzen.hu/aloldal formában.

A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága mint a weboldal tulajdonosa minden észszer?en elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felel?sséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felel?sség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséb?l vagy hozzá nem féréséb?l eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

A weboldal speciális elemei,  ezek jellemz?i és a velük kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató:

A tajhazigazgatosag.skanzen.hu weboldalon megadott adatok kezel?je a Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozás regisztrációval történik. Azzal, hogy a felhasználó regisztrál a hírlevélre, egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára az SZNM Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága saját vagy partnerei ajánlatát megküldje. A regisztrációhoz a következ? adatokat kérjük, amelyeket kötelez? megadni:

  • név,
  • e-mail cím,
  • lakcím.

A hírlevélre való feliratkozás egyúttal a felhasználó hozzájárulását jelenti a megadott adatoknak a hozzájárulás visszavonásáig történ?, az alább leírt adatkezelési célokra történ? kezeléséhez és tárolásához.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás, az SZNM Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és partnerei szolgáltatásait, rendezvényeit népszer?sít?, továbbá szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek kiküldése.

Az adatok megadásával a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés id?tartama: a felhasználó adatait annyi ideig ?rizzük, amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését a rendszerb?l. Minden Hírlevélre regisztrált felhasználó indokolás nélkül bármikor írásban kérheti a Hírlevélre történ? feliratkozása törlését. A leiratkozásra lehet?séget adunk minden Hírlevélben, de a felhasználó kérheti a Hírlevélre történ? regisztrációja törlését a tajhazigazgatosag@sznm.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben is: Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, 2000 Szentendre, Sztaravodai út. A felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum hírlevél adatkezelési nyilvántartási száma NAIH-73483/2014.

Vonatkozó jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l

2003. évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól 
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésr?l

Jogorvoslati lehet?ségek:

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban el?írt módon kezelje. Amennyiben a felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük, azt haladéktalanul jelezze a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felé a következ? módok valamelyikén: mokk@sznm.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre küldött levélben (Szabadtéri Néprajzi Múzeum  2000 Szentendre, Sztaravodai út).

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a Szabadtéri Néprajzi Múzeum nem tudott a felhasználó számára kielégít? megoldást nyújtani problémájára, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkez? szerveknél. Ilyen szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), a bíróság, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), amely az elektronikus reklámokhoz kapcsolódó kérdésekben illetékes.

EsemĂŠnynaptĂĄr    
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

JANUÁR

22

KEDD

  MÁR 25 Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés 2019
MTKI HÍREK


2018. 10. 10.
Megrendelhet? a Tájházi Tudástár
2018. 10. 05.
Budaörsi az Év Tájháza
2018. 09. 14.
Tájházi M?hely az ?rségi Népi M?emlékegyüttesben
A TĂĄjhĂĄzszĂśvetsĂŠg hĂ­rei

SKANZEN HÍREK