gyengen
BetĹąmĂŠret:

Budaörsi az Év Tájháza

BUDAÖRSI AZ ÉV TÁJHÁZA

– a Magyarországi Tájházak Szövetsége a Bleyer Jakab Helytörténeti Gy?jteménynek ítélte a szakmai elismerést -

 

A német nemzetiségi múzeumnak már az alapításakor f? célja volt a budaörsi svábság hagyományos kultúrájának meg?rzése, de az id?k során a tudományos kutatómunka, a kiállítások és rendezvények szervezése, a hagyomány?rzés és a hagyományátadás is egyre inkább el?térbe került. Tevékenységi körének b?vüléseképpen a Bleyer Jakab Helytörténeti Gy?jtemény a magyarországi német tájházak információs központjává is vált.

 

Budaörsön, a Budapesti út 47/1 szám alatt álló épület a XIX. század utolsó harmadában épült. A hagyományosnak tekinthet? háromosztatú épület (szoba–konyha–szoba) kés?bb L alakban egy külön bejáratú szobával is kiegészült, a házhoz pedig kamra, présház és pince tartozott.

A második világháború alatt súlyos károkat szenvedett épületet a Wéber család az 1980-as évek elejéig lakta. A m?emlékké nyilvánított házat a budaörsi tanács vásárolta meg.  1987 augusztusában, Johannes Rau német államelnök budaörsi látogatásával egy id?ben kapott a gy?jtemény múzeumi m?ködési engedélyt és költözhetett be az épületbe. A korábbi években összegy?jtött gazdag anyagot akkor öt helyiségben helyezték el.

A Heimatmuseum 2016-ra tudta megteremteni azt az anyagi hátteret, amellyel teljes kör? felújítás vált lehet?vé, és amely egyben a kiállítások megújítására, b?vítésére is lehet?séget adott. A felújítási munkák során az épülettel egybeépült présházat újra összekötötték az épülettel, ezáltal b?vült a kiállítóterek száma, amely új koncepció, újfajta kiállítások létrehozását tette lehet?vé. Mellette újjászületett a tájház alatt húzódó sváb borospince is, amely odáig komoly vizesedéssel küszködött. Az új terek tervezetének elkészítése során fontos szempont volt annak figyelembevétele is, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is helyet adjanak, tehát interaktív, színes, valamennyi korosztály számára szóló kiállításokat kellett készíteniük.

2018. május 12-én ünnepélyes keretek között, a felújítási munkálatokat követ?en újra megnyitotta kapuit a tájház épülete. A felújítás során az egyik f? cél az volt, hogy kiállítási tereik száma b?vüljön; az új állandó kiállítás már négy termet tölt meg, s új id?szaki kiállítási helyiséget is kialakítottak. A konyha és a tisztaszoba Budaörs sváb lakóinak lakáskultúrájába enged betekintést, míg az utcai, ún. „Budaörs szoba” az itteniek betelepülésének emlékei, életük dokumentumai bemutatásának színhelye, s a második világháború utáni kitelepítésük emlékszobájaként is funkcionál.

A tájház fogadószobáját az egykori kamrában alakították ki, ahol a falakon körbefutó csíkokon f?leg a 20. század els? felében készült budaörsi képeslapok láthatók tematikus elhelyezésben. Ugyanitt lehet megvásárolni a tájház kiadványait és egyéb emléktárgyakat.

Az épület egykori lakószobája ad teret az átlagosan évente megújuló id?szaki kiállításoknak. Jelenleg a múzeum els? 30 évét mutatják be ebben a kiállítótérben.

Az épület hátsó termében, mely a fogadószobából nyíló önálló helyiség, jelenleg a 30. évfordulóhoz köt?d?, személyes emlékeket felvonultató id?szaki tárlat, és egy Passió tematikájú zománckép kiállítás tekinthet? meg. Kés?bb ide tervezik a látványtárat, ami a raktárban rejl?, kiállításra nem került tárgyak bemutatását teszi lehet?vé.

A múzeum legfontosabb feladatának Budaörs kulturális értékeinek meg?rzését és ápolását tartja – legyen szó kiállított tárgyaikról, raktárakban ?rzött régi m?tárgyakról vagy hagyományokról.

A Heimatmuseum fontos szerepet tölt be Budaörs város kulturális, közösségi életében: minden évben rendez a kiállításokhoz kapcsolódó hagyomány?rz? programokat (Nyári gyerektáborok, Hagyomány?rz? szakkör, Könyvbemutatók), családos programokat (Játszó­kuckó, Múzeumi bolhapiac, Húsvéti és Adventi kézm?ves hét, Bábszínházi el?adások német és magyar nyelven), valamint szabadegyetemi kurzusokat és tudományos konferenciákat.

A múzeum/tájház programjait rendszeresen látogatják a budaörsi és környéki német nemzetiségi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok tanulócsoportjai, valamint az ország különböz? pontjairól érkez? – német nemzetiségi önkormányzatok által szervezett – csoportok, de sok külföldi (német, osztrák) vendégcsoport is érkezik, illetve sok kutató, egyetemi csoport, németországi egyéni látogató keresi fel ?ket. Hagyomány?rz? szakkört m?ködtetnek a budaörsi, alsó tagozatos iskolásoknak, honismereti órák keretében – el?re egyeztetett téma és id?pont alapján – általános iskolás és gimnazista csoportoknak az játékos feladatok segítségével adják át az ismereteket. A hagyomány?rz? nyári és ?szi, több napos vagy egész hetes német nyelv? táborokban – melyeken többnyire budaörsi általános iskolás diákok vesznek részt – a játékos oktatás délel?ttönként német nemzetiségi pedagógusok bevonásával történik, majd délutánonként a meghívott vendégek el?adásai, bemutatói és kirándulások színesen, gyerekbarát módon segítik az ismeretek átadását.            

A tájház folyamatosan részt vesz magyar és német pályázatokon, önállóan, vagy fenntartó­jukkal, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatával és/vagy Budaörs Város Önkormány­zatával. Éves költségvetésük 90 %-át a fenntartó Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányza­tának jóváhagyásával Budaörs Város Önkormányzata biztosítja.  Szerényebb éves támogatást a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata is nyújt, de németországi és magyaror­szági nemzetiségi pályázatokon is rendszeresen szerepelnek. A 2018-ban befejezett széleskör? felújítás anyagi hátterét Budaörs Város Önkormányzata és fenntartójuk, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása mellett EMMI támogatások (60 M Ft, majd 2018-ban további 10 M Ft), a Hermann-Niermann Stiftung (német alapítvány) pályázatán nyert összegek és a Várépít? pályázaton nyert épít?anyagok biztosították. Többször szerepeltek a Kubinyi Ágoston Program pályázatain is, s az elnyert támogatásokat nyomdai költségekre, tárgybeszerzésekre, tárgyak restaurálására és fert?tlenítésére, a kiállításban helyet kapott tablók és egyéb installációk nyomdai és grafikai költségére fordították. 2017-ben egy német belügyminisztériumi pályázat segítségével Kindermuseumot alakítottak ki az udvaron, el?tte pedig gyógynövényekkel beültetett kiskertet hoztak létre.

 

Gratulálunk a díjazottnak, sok sikert kívánunk további munkájukhoz!

Az Év Tájháza díj átadása (Fotó: Fancsalszki Noémi)

A BudaĂśrsi Bleyer Jakab HelytĂśrtĂŠneti GyĹąjtemĂŠny ĂŠpĂźlete
EsemĂŠnynaptĂĄr    
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

JANUÁR

22

KEDD

  MÁR 25 Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés 2019
MTKI HÍREK


2018. 10. 10.
Megrendelhet? a Tájházi Tudástár
2018. 10. 05.
Budaörsi az Év Tájháza
2018. 09. 14.
Tájházi M?hely az ?rségi Népi M?emlékegyüttesben
A TĂĄjhĂĄzszĂśvetsĂŠg hĂ­rei

SKANZEN HÍREK