gyengen
BetĹąmĂŠret:

M?tárgyvédelmi mintaprojekt

M?tárgyvédelmi mintaprojekt az Endr?di Tájházban

Szonda István-Er?ss Dóra

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum keretein belül m?köd? Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (MTKI, röviden Tájházigazgatóság) f? feladata a magyarországi és határon túli magyar tájházak szakmai munkájának segítése, a m?tárgyak védelmével kapcsolatos tudás széles kör? továbbadása. A tájházak sajátos közegében azonban a klasszikus m?tárgyvédelmi módszerek és megoldások nem alkalmazhatók teljes mértékben. A probléma megoldására a Tájházigazgatóság együttm?ködést kezdeményezett a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképz? F?osztályával (MNM ORRK) tájházi helyszínek sajátosságait szem el?tt tartó m?tárgyvédelmi módszerek kidolgozására.

Az együttm?ködés szakmai tartalmát dr. Bereczki Ibolya, a Skanzen ágazati feladatokért felel?s f?igazgató-helyettese, dr. Szonda István az MTKI muzeológusa, valamint dr. Orosz Katalin, az Iparm?vészeti Restaurátor Specializációk vezet?je és Zsámbéki Anna, az MNM ORRK f?osztályvezet?je, az MNM-MKE Iparm?vészeti Restaurátor képzésének oktatói dolgozták ki.

Az együttm?ködés els? lépéseként Gyomaendr?dön az Endr?di Tájház és Helytörténeti Gy?jteményben 2017. szeptember 11-13. között m?tárgyvédelmi gyakorlaton vettek részt a negyedéves restaurátorhallgatók, Orosz Katalin, Zsámbéki Anna és Várhegyi Zsuzsanna restaurátor m?vészek, a tanszék oktatói irányításával.

Az elméleti bevezet? során foglalkoztak a megel?z? konzerválás (miként alakítsuk a m?tárgyainkat körülvev? környezetet, hogy azok ne károsodjanak) kérdéskörével, illetve a különböz? építéstechnológiák, így a hagyományos építési módok épületfizikai jellemz?ivel. Megismerték a preventív konzerválásban használatos kockázatelemzés módszerét.

A gyakorlat során három csoportban, három helyszínen — a tájházi kiállításban, a tájház m?tárgyraktárában és a Szent Antal Népházban található szakrális tárgy kiállításban dolgoztak a hallgatók. Felmérték az épületek általános állapotát és a m?tárgyakat esetleg veszélyeztet? tényez?ket. M?tárgykörnyezeti méréseket végeztek, felmérték a m?tárgyállomány állapotát. Magyarországon tájházi környezetben els?ként m?tárgyvédelmi kockázatelemzést végeztek. Az egységes, nemzetközileg standardizált döntéshozatali rendszert, melyet a Canadian Conservation Institute és az ICCROM szakemberei dolgoztak ki.

A rendszer a kockázatelemzés során számba veszi a m?tárgy környezetét alkotó tényez?ket, a környezeti adottságokat (legyen az fizikai, társadalmi, jogi környezet, financiális összefüggések, m?ködtetési kérdések vagy a gy?jtemény rendelkezésére álló humán er?forrás). A felmérés módszeresen, a tárgyat körülvev? közvetlen környezett?l (kiállítási körülmények, vitrin, csomagolás) halad a tágabb környezet felé (egészen az ?t körülvev? épület adottságain át a települési infrastruktúráig, vagy akár a természeti katasztrófák valószín?ségéig).
A vizsgálat a lehetséges kockázatok a mértékét pontozza attól függ?en, hogy a károsodást esetleg kiváltó hatás milyen gyakorisággal következhet be, illetve az általa okozott kár milyen mérték?, majd a pontértékek alapján végez elemzést, amely alapján meg lehet határozni a beavatkozások szükségességét, illetve azok prioritását.

A hallgatók a gy?jtött információk alapján a kockázatelemzés írásos kiértékelését és a beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat a félévi vizsgán, prezentációkban mutatták be 2018. január 17-én Budapesten, az egyetem oktatótermében. A vizsgára meghívást kaptak a Tájházigazgatóság munkatársai. Az Endr?di Tájház kockázatelemzését bemutató el?adások jól reprezentálták a módszer alkalmazásának eredményességét. Dr. Orosz Katalin a vizsgael?adások értékelésénél fontos szempontnak tartotta, hogy a hallgatók nem feledkeztek meg a kockázatelemzés során a gy?jteményr?l, annak m?ködésér?l szóló információk összegy?jtésér?l sem. Dr. Szonda István, aki egyben az Endr?di Tájház vezet?je megköszönte a hallgatóknak és a két intézmény munkatársainak a tájház m?tárgyvédelmével kapcsolatban megfogalmazott javaslataikat. Er?ss Dóra, a mintaprojektben részt vett restaurátor hozzátette, hogy feltétlenül indokolt bármilyen beavatkozás el?tt a tájházakban elvégezni ezt a kockázatelemzést. Dr. Bereczki Ibolya záró gondolatként a program és az együttm?ködés folytatására kérte fel az egyetemi oktatás képvisel?it és további tájházi helyszínek bevonását javasolta a jó gyakorlatként m?ködtethet? mintaprogramba.

Ez a cikk a magyarmuzeumok.hu oldalon is megjelent 2018. február 1-jén, ami az alábbi linken érhet? el.

mutargyvedelmi_mintaprojekt_magyarmuzeumok

Az Endrődi Tájház homlokzata
A fotĂłt kĂŠszĂ­tette: Barna Zsuzsanna

A tĂĄjhĂĄz bemutatĂĄsa
A fotĂłt kĂŠszĂ­tette: dr. Orosz Katalin
Rovarfertőzés nyomai után kutatva
A fotót készítette: Erőss Dóra
Az egyhĂĄzi gyĹąjtemĂŠny tĂĄrgyainak tisztĂ­tĂĄsa
A fotót készítette: Erőss Dóra
A csizmadia mĹąhely kockĂĄzatelemzĂŠse kĂśzben
A fotót készítette: Erőss Dóra
A hallgatĂłk vizsga kĂśzben
A fotĂłt kĂŠszĂ­tette: Nyiri GĂĄbor
EsemĂŠnynaptĂĄr    
HKSZCSPSZV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

JANUÁR

22

KEDD

  MÁR 25 Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés 2019
MTKI HÍREK


2018. 10. 10.
Megrendelhet? a Tájházi Tudástár
2018. 10. 05.
Budaörsi az Év Tájháza
2018. 09. 14.
Tájházi M?hely az ?rségi Népi M?emlékegyüttesben
A TĂĄjhĂĄzszĂśvetsĂŠg hĂ­rei

SKANZEN HÍREK