"Adj esélyt...!" Felhívás a Közösségek Hete rendezvénysorozaton való részvételre

A Közösségek Hete országos rendezvénysorozat a közösségek ünnepe, melyet immár harmadik alkalommal hirdet meg a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekt keretei között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma. A rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának örömét kívánja láthatóvá tenni. Idén megújult programstruktúrát kínálunk a szervezőknek, bízva abban, hogy 2019. május 6. és 12. között a korábbiaknál is több helyen, még több programmal várják majd a látogatókat. A Közösségek Hete kiemelt célja a közösségek megtartó erejének, a településeken élő különböző helyzetű és életkorú lakosok iránti felelősség, összefogás jó példáinak bemutatása.
Különösen fontos az esélyegyenlőség elősegítése, ezért idei mottónkkal olyan közösségeket is szeretnénk megszólítani, akik úgy érzik, hátrányos megkülönböztetés éri őket, és közösséget alapítottak annak érdekében, hogy együtt küzdjenek meg a felmerülő nehézségekkel. Számos olyan közösség is működik az országban, amelyeknek célja a hátrányos, vagy nehéz élethelyzetben lévők segítése, támogatása – kérjük, csatlakozzanak a Közösségek Hetéhez, mutassák meg, hogy mindenki értékes, megérdemli a figyelmet, törődést! Kérjük a csatlakozókat, köztük a kulturális intézményeket, hogy bátorítsák a náluk működő közösségeket a bemutatkozásra.

Milyen programokkal lehet jelentkezni?
Csatlakozni olyan programokkal lehet, amelyek képviselik a Közösségek Hete céljait, szellemiségét.
Fontos, hogy a rendezvények ráirányítsák a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a közösségekben rejlő értékekre, az idei év központi üzenetére. A jelentkezők szakmai és közönségprogramokat önállóan vagy közösen, a hét bármely vagy akár minden napjára is szervezhetnek.

Kik csatlakozhatnak?

Közösségek, civil szervezetek, kulturális intézmények, települések jelentkezését várjuk, hogy színes programjaikkal gazdagítsák a Közösségek Hete rendezvénysorozatot. Az intézményekben működő vagy hozzájuk köthető baráti, amatőr művészeti, alkotó-, olvasó- és egyéb körök, továbbá hagyományőrző csoportok, egyházi közösségek, jótékonysági szervezetek, sportklubok, egyéb közösségek részvételére is számítunk. Egyaránt várjuk formális szervezetek és informális közösségek csatlakozását.

Hogyan csatlakozhatnak a Közösségek Hetéhez?

A közösségek, szervezetek, intézmények a rendezvényre a megadott regisztrációs felületen jelentkezhetnek a Közösségek Hetéhez kapcsolódó programtervezetük benyújtásával. A regisztrációval egyúttal elfogadják az együttműködés feltételeit, többek között a regisztrált program megszervezését, valamint azt, hogy az eseményt kizárólag az erre a célra, központilag legyártott plakátokkal, illetve a www.kozossegekhete.hu oldalról letölthető, szerkeszthető plakát- és szórólapsablonokkal népszerűsítik. A csatlakozott intézmények, közösségek vállalják, hogy kitöltik a rendezvény szervezéséhez kapcsolódó elégedettségi kérdőívet, és a látogatói kérdőív kitöltését is lehetővé teszik vendégeik körében. Vállalják továbbá, hogy a programok lebonyolítása után egy rövid beszámolót, valamint fotókat küldenek dokumentáció céljából a szervezőknek. Mindezekről bővebb tájékoztatást fogunk küldeni. A regisztráció elfogadása után lehet majd a Közösségek Hete honlapjára – várhatóan április elejétől – a programokat feltölteni, amelynek menetéről szintén a későbbiekben küldünk részletes tájékoztatást. A rendezvény a regisztráció lezárását követően, és az adott program jóváhagyása után jelenik meg a Közösségek Hete honlapon, április második felében. Milyen médiakampány segíti a Közösségek Hetét? A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt költségvetéséből országos kommunikációs tevékenységgel támogatjuk a rendezvényt, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a helyi eseményekre, közösségekre, intézményekre, lehetőséget teremtve a bemutatkozásra és tevékenységeik népszerűsítésére. Az egységes megjelenés biztosításához a központilag elkészített plakátok mellett szerkeszthető plakát- és szórólapsablonokat is rendelkezésre bocsájtunk, melyeket a résztvevők programjaik megismertetésére egyénileg szerkeszthetnek, online terjeszthetnek. A kinyomtatott, biankó plakátokat a Cselekvő közösség projekt mentorhálózatának tagjaitól tudják majd április hónapban átvenni. A Közösségek Hete honlapon az összes intézményi és közösségi program megtalálható és kereshető lesz. A rendezvény Facebook oldalán is folyamatosan osztunk meg tartalmakat, és népszerűsítjük a programokat. A rendezvényhez kapcsolódó mobil alkalmazás is segíti a tájékozódást. A vállalt program megvalósításához a közösségeknek, intézményeknek kell forrást biztosítaniuk, erre a projekt nem ad lehetőséget.

Jelentkezési határidő: 2019. április 12. 24:00.

További információ:

Heim Krisztina

Projekt kommunikációs munkatárs

kozossegekhete@gmail.com

+36 70 456 9293

www.kozossegekhete.hu

www.cselekvokozossegek.hu