Az Év Tájháza 2024 felhívás

Pályázati felhívás

 Az Év Tájháza 2024 cím elnyerésére

 

A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a Kárpát-medencei tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti pályázatát Az Év Tájháza cím elnyerésére.

A pályázaton azok a magyarországi székhelyű és fenntartójú, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak vehetnek részt, amelyek a 2023. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkeztek, és a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket teljesítették. A Tájházszövetség a határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel és kiállítással rendelkező tájházak számára is biztosítja a pályázás lehetőségét.

Az Év tájháza kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely 100 000 Ft pénzösszegből és egy – a Tájházszövetség emblémáját és Az Év tájháza 2024 feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihelyezhet. A díj összege lehetővé teszi a nyertes országos múzeumi vagy tájházi rendezvényen való részvételét, illetve a tájház szakmai munkájának elősegítésére fordítható. A díj átadására 2024 őszén a Tájházszövetség által szervezett országos tájházi találkozón, Somogyszobon kerül sor.

A folytonosság és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázatok tényadatait a 2023. év mutatói alapján, a mellékelt adatlap szempontjai alapján kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok elbírálásában meghatározó jelentősége lesz az legjobb pályázó helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. A bizottság tagjait a Tájházszövetség elnöksége kéri fel saját soraiból.

A kitöltött pályázati űrlapot 2024. július 31-ig kérjük postai úton benyújtani egy eredeti példányban zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének és Az Év Tájháza szövegnek a borítékon történő feltüntetésével (postacím: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, Tájházszövetség, 3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.). Kérjük továbbá a teljes dokumentációt és képanyagot elektronikus formában is (szükség esetén óriásfájl küldő igénybevételével) megküldeni a tajhazszovetseg2002@gmail.com e-mail címre.

 

A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe, azokat nem őrzi meg, és nem küldi vissza. A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-20-438-1092-es számon kapható Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnöknél.

 

Várjuk pályázataikat!