Beszámoló a Felpéci Népi Építészeti Nyári Egyetemről

Népi Építészeti Nyári Egyetem

Felpéc - 2018

 

 

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és a Hagyományos Házépítő Kft. közös Népi Építészeti Nyári Egyetemet szervezett 2018. július 23-29. között Felpécen, melynek témája a hagyományos népi építészeti munkák megismerése volt. A Felpéci Tájház a korábban a Felpécért Alapítvány számára ajándékozott szőlőhegyi présházának felújítására pályázott és nyert támogatást a Kubinyi Ágoston Program keretében. A táborban hét fő, valamint az MTKI teljes munkatársi gárdája vett részt. A nyári egyetem szakmai vezetője dr. Bereczki Ibolya volt, az építészeti munkák irányítását Bihari Ádám végezte.

0. nap – 2018. 07. 22. vasárnap

Megérkezés Felpécre, a szállás elfoglalása. Közös vacsora elfogyasztása és ismerkedés a nyári egyetem résztvevőivel.

1.     nap – 2018. 07. 23. hétfő

A reggeli után megismerkedtünk a Felpéci Tájház vezetőségével és munkatársaival, Dombi Alajosnéval és Géber Józseffel. Vezetésükkel megérkeztünk a présházhoz, majd Bihari Ádám okleveles építészmérnök ismertette a felújítási folyamatokat és megtartotta a munka- és balesetvédelmi oktatást a résztvevőknek. Ezután a résztvevők segítségével a megérkezett alapanyagok lepakolása következett. A héjazat elbontásához először a tető gerincén lévő hullámpala eltávolítására, illetve a nádfedelet rögzítő drótok eltávolítására volt szükség. A felső nádréteg alatt kirajzolódott, hogy a nádat és a szalmát vegyesen alkalmazták az előző héjazat készítésekor.  A nádfedél eltávolítása után a meglévő szarufák ellenőrzése következett, az elhasznált, alkalmatlan darabok kicserélésére másnap került sor.

A vacsora elfogyasztása után Józsa Tamásnak, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziuma igazgatójának előadását hallgatták meg a résztvevők  Tájékoztató Felpéc népi építészeti értékeiről címmel.

2.     nap – 2018. 07. 24. kedd

A reggelit követő első munkafázis a szarufák megerősítése, cseréje, illetve az új lécezés elkészítése volt. A pótlásnak szánt szarufákat vonókéssel készítették elő a felhasználásra. A résztvevők a hatékonyabb munkavégzés érdekében csoportokra oszlottak. Az egyik csoport Jankovits Béla segítségével a kévekettőzés rejtelmeiben mélyedt el, míg a másik csoport taposógödröt készített, amiben a kibontott agyagot és korábbi helyi épületbontásból kikerült vályogot dolgozták fel újra a szükséges tapasztásokhoz. A kellő minőségű agyag elkészülése után elkezdődhetett az épület hátsó falának javítása.

A munkavégzés befejeztével és a vacsora elfogyasztása után Géber József vezetésével a résztvevők megtekintették a tájházat, megismerték az enteriőr kiállítás legszebb és legérdekesebb darabjait.

3.     nap – 2018. 07. 25. szerda

A taposógödör feltöltése az önkormányzati telephelyről kapott vályogtéglával volt a nap kezdő feladata. Ezután megkezdődött a zsúp héjazat felrakása. A zsúpszalma tetőre kerülés előtti locsolását a csoport egyik fele, a lécekre való felkötését a másik fele végezte. A teljes lécezés befejezésére is ezen a napon került sor. Mindeközben folyt a teljes külső falfelület letakarítása, a mozgó és sérült vakolati elemeinek leverése, majd a hibák kijavítása. Az első helyiségben lévő sérült falazat leverése következett ezután. Ebéd után a présház oldalán lévő paticsfal teljes befonása és betapasztása következett. A nap végén a megszáradt külső tapasztás megkapta az első sor homokkal kevert mészrétegét.

4.     nap – 2018. 07. 26. csütörtök

A napot a belső helyiség falainak tisztításának folytatásával kezdtük, aminek következtében a csapat a présház történetének korai időszakából származó tüzelőberendezés nyomaira bukkant. A lelet arra utal, hogy a présház lakófunkcióit is betölthetett, illetve feltételezhető, hogy hideg teleken az itt tartott bort is időszakos fűtéssel kellett óvni. Megkezdődött a belső helyiség vakolatának eltávolítása, miközben a külső fal meszelése folytatódott. Az első réteg zsúp felrakása után annak körbevágása következett sövénynyíróval. A külső „D” falon elkezdődött a következő réteg zsúp felrakása, majd a lépcsős zsúpkötés az élszarufák mentén, amiknek rögzítése már nem a kéve saját anyagával, hanem dróttal varrással történt. Eközben a kinti falon az előző napokban felhordott tapasztás hajszálrepedéseinek kijavítása folyt. A nap végén Buzás Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze meglátogatta a csapatot, és javaslataival, tanácsaival segítette a munkafolyamatot. Az ő szakvéleménye nyomán született a döntés, miszerint a belső helyiség fala nem kap teljes tapasztást, hanem a sárba rakott kőfal kifugázása után vékony tapasztást és egy homokos mészréteget kap. Ezáltal a falrakás technikája is látható marad, illetve állagmegóvó funkciót is betölt ez a megoldás.

Vacsora után a táborozók Buzás Miklós Infrastrukturális fejlesztések a tájházi környezetben című előadását hallgathatták meg.

5.     nap – 2018. 07. 27. péntek

Az előző napi megbeszélés nyomán a belső helyiségben megkezdődtek a fugázási munkálatok, miközben a külső helyiség tapasztása folyt. Újabb szállítmány tapasztáshoz újrahasznosítható vályog érkezett a nap folyamán a Felpéci Önkormányzat jóvoltából. A kinti fal megkapta a második sor meszelést is. A zsúp felrakása folyamatos volt, a homlokzat felőli két lépcsős él is elkészült a nap végére. A belső helyiségben található verem kijavítása, fa kerettel történő ellátása és széleinek újrasarazása szintén a pénteki napon történt.

A napot Buzás Miklós Műtárgyvédelem és épületkarbantartás tájházi környezetben című előadása zárta.

6.     nap – 2018. 07. 28. szombat

A tető befejezéseként elkészült a taposott gerinc, a felhordott szalma rögzítése kabolával történt. A külső fal megkapta a harmadik sor meszelést, míg bent a tapasztási munkálatok folytatódtak. A belső helyiség gerendáinak tisztítása után a munkafolyamatok során keletkezett apróbb hibák kijavításán volt a sor. A padláson a födém deszkák egy részét is kicserélte a kivitelezői csapat. A nap végére az épülettől ellejtő döngölt sárpadka és a vízelvezetés kialakítására került sor.

7.     nap – 2018. 07. 29. vasárnap

Az előző napokban elkészült tapasztások és meszelés hibáinak kijavításával kezdődött az utolsó napunk. A tapasztáson megjelenő repedéseket homokos vízzel töltöttük fel. A belső helyiségben a padozat megtisztítása és felsározása volt az utolsó mozzanat, miután a külső helyiség kapott még egy réteg meszelést. A kinti fal megkapta utolsó rétegét, ami már nem homokkal kevert, hanem tiszta mész volt. A ház előtti terület sározása és a járófelület elsimítása volt a csapat munkájának utolsó mozzanata.

Köszönjük minden résztvevő aktivitását, elméleti és gyakorlati oktatóink munkáját, felpéci segítőink, a tájház önkénteseinek közreműködését!

 

 A munkálatokról készült bővebb fényképválogatást a Facebook-oldalunkon, az alábbi linken lehet megtekinteni:

 https://www.facebook.com/pg/MTKI.Skanzen/photos/?tab=album&album_id=402117590311253.

A fényképeket Dr. Bereczki Ibolya, Fancsalszki Noémi és Kmellár Viktória készítette.