Budaörsi az Év Tájháza

BUDAÖRSI AZ ÉV TÁJHÁZA

– a Magyarországi Tájházak Szövetsége a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteménynek ítélte a szakmai elismerést -

 

A német nemzetiségi múzeumnak már az alapításakor fő célja volt a budaörsi svábság hagyományos kultúrájának megőrzése, de az idők során a tudományos kutatómunka, a kiállítások és rendezvények szervezése, a hagyományőrzés és a hagyományátadás is egyre inkább előtérbe került. Tevékenységi körének bővüléseképpen a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény a magyarországi német tájházak információs központjává is vált.

 

Budaörsön, a Budapesti út 47/1 szám alatt álló épület a XIX. század utolsó harmadában épült. A hagyományosnak tekinthető háromosztatú épület (szoba–konyha–szoba) később L alakban egy külön bejáratú szobával is kiegészült, a házhoz pedig kamra, présház és pince tartozott.

A második világháború alatt súlyos károkat szenvedett épületet a Wéber család az 1980-as évek elejéig lakta. A műemlékké nyilvánított házat a budaörsi tanács vásárolta meg.  1987 augusztusában, Johannes Rau német államelnök budaörsi látogatásával egy időben kapott a gyűjtemény múzeumi működési engedélyt és költözhetett be az épületbe. A korábbi években összegyűjtött gazdag anyagot akkor öt helyiségben helyezték el.

A Heimatmuseum 2016-ra tudta megteremteni azt az anyagi hátteret, amellyel teljes körű felújítás vált lehetővé, és amely egyben a kiállítások megújítására, bővítésére is lehetőséget adott. A felújítási munkák során az épülettel egybeépült présházat újra összekötötték az épülettel, ezáltal bővült a kiállítóterek száma, amely új koncepció, újfajta kiállítások létrehozását tette lehetővé. Mellette újjászületett a tájház alatt húzódó sváb borospince is, amely odáig komoly vizesedéssel küszködött. Az új terek tervezetének elkészítése során fontos szempont volt annak figyelembevétele is, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásoknak is helyet adjanak, tehát interaktív, színes, valamennyi korosztály számára szóló kiállításokat kellett készíteniük.

2018. május 12-én ünnepélyes keretek között, a felújítási munkálatokat követően újra megnyitotta kapuit a tájház épülete. A felújítás során az egyik fő cél az volt, hogy kiállítási tereik száma bővüljön; az új állandó kiállítás már négy termet tölt meg, s új időszaki kiállítási helyiséget is kialakítottak. A konyha és a tisztaszoba Budaörs sváb lakóinak lakáskultúrájába enged betekintést, míg az utcai, ún. „Budaörs szoba” az itteniek betelepülésének emlékei, életük dokumentumai bemutatásának színhelye, s a második világháború utáni kitelepítésük emlékszobájaként is funkcionál.

A tájház fogadószobáját az egykori kamrában alakították ki, ahol a falakon körbefutó csíkokon főleg a 20. század első felében készült budaörsi képeslapok láthatók tematikus elhelyezésben. Ugyanitt lehet megvásárolni a tájház kiadványait és egyéb emléktárgyakat.

Az épület egykori lakószobája ad teret az átlagosan évente megújuló időszaki kiállításoknak. Jelenleg a múzeum első 30 évét mutatják be ebben a kiállítótérben.

Az épület hátsó termében, mely a fogadószobából nyíló önálló helyiség, jelenleg a 30. évfordulóhoz kötődő, személyes emlékeket felvonultató időszaki tárlat, és egy Passió tematikájú zománckép kiállítás tekinthető meg. Később ide tervezik a látványtárat, ami a raktárban rejlő, kiállításra nem került tárgyak bemutatását teszi lehetővé.

A múzeum legfontosabb feladatának Budaörs kulturális értékeinek megőrzését és ápolását tartja – legyen szó kiállított tárgyaikról, raktárakban őrzött régi műtárgyakról vagy hagyományokról.

A Heimatmuseum fontos szerepet tölt be Budaörs város kulturális, közösségi életében: minden évben rendez a kiállításokhoz kapcsolódó hagyományőrző programokat (Nyári gyerektáborok, Hagyományőrző szakkör, Könyvbemutatók), családos programokat (Játszó­kuckó, Múzeumi bolhapiac, Húsvéti és Adventi kézműves hét, Bábszínházi előadások német és magyar nyelven), valamint szabadegyetemi kurzusokat és tudományos konferenciákat.

A múzeum/tájház programjait rendszeresen látogatják a budaörsi és környéki német nemzetiségi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok tanulócsoportjai, valamint az ország különböző pontjairól érkező – német nemzetiségi önkormányzatok által szervezett – csoportok, de sok külföldi (német, osztrák) vendégcsoport is érkezik, illetve sok kutató, egyetemi csoport, németországi egyéni látogató keresi fel őket. Hagyományőrző szakkört működtetnek a budaörsi, alsó tagozatos iskolásoknak, honismereti órák keretében – előre egyeztetett téma és időpont alapján – általános iskolás és gimnazista csoportoknak az játékos feladatok segítségével adják át az ismereteket. A hagyományőrző nyári és őszi, több napos vagy egész hetes német nyelvű táborokban – melyeken többnyire budaörsi általános iskolás diákok vesznek részt – a játékos oktatás délelőttönként német nemzetiségi pedagógusok bevonásával történik, majd délutánonként a meghívott vendégek előadásai, bemutatói és kirándulások színesen, gyerekbarát módon segítik az ismeretek átadását.            

A tájház folyamatosan részt vesz magyar és német pályázatokon, önállóan, vagy fenntartó­jukkal, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatával és/vagy Budaörs Város Önkormány­zatával. Éves költségvetésük 90 %-át a fenntartó Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányza­tának jóváhagyásával Budaörs Város Önkormányzata biztosítja.  Szerényebb éves támogatást a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata is nyújt, de németországi és magyaror­szági nemzetiségi pályázatokon is rendszeresen szerepelnek. A 2018-ban befejezett széleskörű felújítás anyagi hátterét Budaörs Város Önkormányzata és fenntartójuk, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása mellett EMMI támogatások (60 M Ft, majd 2018-ban további 10 M Ft), a Hermann-Niermann Stiftung (német alapítvány) pályázatán nyert összegek és a Várépítő pályázaton nyert építőanyagok biztosították. Többször szerepeltek a Kubinyi Ágoston Program pályázatain is, s az elnyert támogatásokat nyomdai költségekre, tárgybeszerzésekre, tárgyak restaurálására és fertőtlenítésére, a kiállításban helyet kapott tablók és egyéb installációk nyomdai és grafikai költségére fordították. 2017-ben egy német belügyminisztériumi pályázat segítségével Kindermuseumot alakítottak ki az udvaron, előtte pedig gyógynövényekkel beültetett kiskertet hoztak létre.

 

Gratulálunk a díjazottnak, sok sikert kívánunk további munkájukhoz!

Az Év Tájháza díj átadása (Fotó: Fancsalszki Noémi)

A Budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény épülete