Év Tájháza felhívás 2019

Pályázati felhívás
„Az Év tájháza" cím elnyerésére

A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a hazai tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti pályázatát az „Év Tájháza" cím elnyerésére. A pályázaton azok a tájházak vehetnek részt, amelyek fenntartói jogi tagként, vagy képviselői egyéni tagként a Tájházszövetség tagjai. A címért az a tájház indulhat, amely a 2018. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkezett, és az EMMI felé statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

Az „Év tájháza" kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely

  • 100 000 Ft pénzösszegből és egy – a Tájházszövetség emblémáját és
  • „Az Év tájháza 2019" feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihelyezhet.

A díj átadására 2019 őszén a Tájházszövetség által szervezett Országos Tájházi Találkozón (a Heves megyei Boldogon) kerül sor.

A folytonosság és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázatok tényadatait a 2018. év mutatói alapján, a mellékelt adatlap szempontjai alapján kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok elbírálásában meghatározó jelentősége lesz az legjobb pályázó helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. A bizottság tagjait a Tájházszövetség elnöksége kéri fel saját soraiból.


A kitöltött pályázati űrlapot 2019. július 31-ig kérjük postai úton benyújtani egy eredeti példányban zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének és „Az Év tájháza" szövegnek a borítékon történő feltüntetésével (postacím: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, Tájházszövetség, 3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.). Kérjük továbbá a teljes dokumentációt és képanyagot elektronikus formában is (szükség esetén óriásfájl küldő igénybevételével) megküldeni a tajhazszovetseg2002@gmail.com e-mail címre.


A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe, azokat nem őrzi meg, és nem küldi vissza. A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-20-438-1092-es számon kapható Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnöknél.


Várjuk pályázataikat!

A pályázati adatlap itt érhető el: Ev_tajhaza_palyazati_felhivas_2019.doc

Galériánkban megtekinthető néhány kép a 2018-ban "Az Év Tájháza" címet elnyerő Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjteményről.