FELHÍVÁS - Év Tájháza 2020

Pályázati felhívás

 „Az Év tájháza 2020” cím elnyerésére

FELHÍVÁS - Év Tájháza 2020

A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a Kárpát-medencei tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek és közösségek tevékenységének elismerése érdekében meghirdeti pályázatát az „Év Tájháza” cím elnyerésére. A pályázaton azok a tájházak vehetnek részt, amelyek fenntartói jogi tagként, vagy képviselői egyéni tagként a Tájházszövetség tagjai. A címért az a tájház indulhat, amely a belföldi tájházak esetében a 2019. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkezett, és a belföldi tájházak esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI, Múzeumi Főosztály) felé statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A Tájházszövetség 2020-tól lehetővé teszi határon túli magyar tájházak számára is a pályázást.

Az „Év tájháza” kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely 100 000 Ft pénzösszegből és egy – a Tájházszövetség emblémáját és „Az Év tájháza 2020” feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihelyezhet. A díj átadására 2020 őszén a Tájházszövetség által szervezett országos tájházi találkozón, Budaörsön kerül sor.

A folytonosság és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázatok tényadatait a 2019. év mutatói alapján, a mellékelt adatlap szempontjai alapján kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok elbírálásában meghatározó jelentősége lesz a legjobb pályázó helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. A bizottság tagjait a Tájházszövetség elnöksége kéri fel saját soraiból.

A kitöltött pályázati űrlapot és a mellékleteket 2020. augusztus 3-ig kérjük postai úton benyújtani egy eredeti példányban zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének és „Az Év tájháza” szövegnek a borítékon történő feltüntetésével (postacím: Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnök, Tájházszövetség, 3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.). Kérjük továbbá a teljes dokumentációt és képanyagot elektronikus formában is (szükség esetén óriásfájl küldő igénybevételével) megküldeni a tajhazszovetseg2002@gmail.com e-mail címre.  

A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe, azokat nem őrzi meg és nem küldi vissza. A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-20-438-1092-es számon kapható Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető elnöknél.

 

Várjuk pályázataikat!

 

Az Év Tájháza pályázati űrlap az alábbi linken érhető el:

Ev_tajhaza_palyazati_felhivas_2020.doc