Megújult a Körös Tájház gazdasági épülete

Dombovári Márton

Beszámoló a 2023-as Népi Építészeti Nyári Egyetemről

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban működő Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, a Nagyapám Háza Hagyományos Házépítő Képzéssel és az öcsödi Pantó Antal Hagyományőrző Egyesülettel közösen szervezte meg immár negyedik alkalommal, 2023. július 17-22. között a Népi Építészeti Nyári Egyetemet. A program során a népi építészet kapcsán a tetőfedés és javítás munkálatai, valamint a tapasztás és meszelés kerültek központba. A táborban 9 fő, valamint az MTKI teljes munkatársi gárdája, valamit a helyi közösség tagjai vettek részt. A közel egy hét alatt az öcsödi Petőfi Sándor utca 44. szám alatt található, a 20. század elején épült, egykori parasztpolgári porta, ma a Körös Tájház gazdasági épületeinek tetőfedési és tapasztási munkálatait végeztük el, ahol a résztvevők a cseréprakással, ácsmunkákkal és a hagyományos sártapasztással is megismerkedhettek. A nyári egyetem szakmai vezetője dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese volt, a szervezési feladatokat Dombovári Márton végezte, a gyakorlati munkák irányítását Fekete Eszter építőművész végezte.

A Népi Építészeti Nyári Egyetem 2023. július 17-én vette kezdetét. A résztvevők hétfőn és kedden érkeztek a helyszínre (illetve volt, aki csak csütörtökön tudott csatlakozni a táborhoz), ahol a hét kezdéseként Pasztelyákné Izbéki Róza, a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület vezetője, valamint Jordán Ágnes néprajzos bemutatta az egyesület munkáját, a Körös Tájházat, valamint József Attila kétéves öcsödi tartózkodásának történetét. A terület feltérképezése után a résztvevők egymással is megismerkedtek a közösen elfogyasztott ebéd alkalmával. Az étkezést követően Takács Martin és Fekete Eszter baleset- és munkavédelmi oktatást tartottak, ezután megkezdődött a munkaterület kialakítása, a szerszámok, állványok és az építési anyagok előkészítése. Hogy biztosítva legyen az istálló tetőszerkezetéhez való hozzáférés, a cseréphéjazat egy részét is eltávolítottuk. A napot Takács Martin előadása zárta, aki a Népi építészeti technikák továbbélését és a Nagyapám Háza Programot mutatta be.

 Kedden két csoportban folyt a munka, az egyik csoport Szilágyi György ácsmester segítségével az istálló korhadt cserépléceinek bontását követően kiválogatta, majd méretre vágta a csere során beépítendő léceket, míg a másik az épület tornácának gerendáját és oszlopait bontotta és cserélte le. Ezzel egy időben indult a tapasztás előkészítése is, hogy a csütörtöki napra megfelelő állagú és mennyiségű sár álljon rendelkezésre. Este, a munkák befejeztével Buzás Miklós, a Skanzen főépítésze prezentációjában – a heti munkavégzéshez kapcsolódva – bemutatta a gazdasági épületek építészetét.

 Szerda délelőtt a disznóól vegyes (cserép és hullámpala) héjaza került elbontásra, majd új faanyag felhasználásával új szarufákat építettek be a résztvevők a régiek mellé. A délután folyamán a résztvevők átutaztak Kunszentmártonba, ahol dr. Barna Gábor, dr. Bereczki Ibolya és Buzás Miklós részvételével megtekintettek és felmértek egy gazdasági épületet és a lakóházba beépített hombárt. A napi program zárásaként dr. Barna Gábor a Kaszinó épületében előadást tartott a kerekólakról, majd bemutatta a „Meghurcoltak” kiállítást.

 Csütörtökön és pénteken párhuzamosan folytak az istállóépület tapasztási munkái (amik érintették oldalfalát és az oromzatát is), valamint a disznóól tetőfedése. A sártapasztás péntek délelőttre, az ól héjazatának felrakása péntek délutánra elkészült. Bontott, de jó minőségű anyagból ekkor került a helyére az új ereszcsatorna is mindkét épületen. Csütörtökön Rácz Miklós régész-építész tartott a népi épületek falkutatásáról előadást, pénteken, a hét méltó zárásaként pedig dr. Bereczki Ibolya a Skanzen ágazati feladatokért felelős főigazgató helyettese a társasmunkák történetével, a kalákázás gyakorlatával ismertette meg a hallgatóságot.

Szombat délelőtt a tapasztás már kellően száraz volt ahhoz, hogy meszelni lehessen, ezért az utolsó délelőtt egy réteg meszet hordtak fel az istálló külső falára és oromzatára a résztvevők. Az ebédet követően a héten végzett munkálatok tapasztalatait beszéltük meg. A munkálatokban valamennyien felváltva vettünk részt, így mindenki kipróbálhatta és megtanulhatta az ács- és tetőfedő munkálatok különböző munkafázisait és a tapasztást. A képzésen résztvevők a későbbiekben is hasznosítható tudás birtokosai lettek.

 A Népi Építészeti Nyári Egyetem résztvevői Jauernik Zsófia, Kővári Katinka, Kutas Mátyás és Lehoczky Tamás; a Nagyapám Háza Hagyományos Háza Hagyományos Házépítő Képzés képviseletében Fekete Eszter és Takács Martin; a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület képviseletében Jordán Ágnes, Molnár András, Szilágyi György és Pákozdi Antal, valamint az MTKI részéről dr. Bereczki Ibolya, Dombovári Márton, Fancsalszki Noémi és Prikler Szilvia Beatrix voltak.

 A Tájházigazgatóság munkatársai a hét során folyamatosan dokumentáltak. Az így készült fényképek és videófelvételek a Facebook-oldalon naponta közzétett posztokkal (Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága), illetve a honlapon (tajhazigazgatosag.skanzen.hu) is elérhetőek az érdeklődök számára.