Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt Boldogon

Fancsalszki Noémi

Az idén ötödik alkalommal szervezte meg a Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojektet a Magyar Képzőművészeti Egyetem Iparművészeti Restaurátor Specializációja és a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, 2021. szeptember 20-22. között a Boldogi Tájházban. A projekt résztvevői a korábbi évekhez hasonlóan a Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének negyedéves iparművészeti restaurátor hallgatói és oktatóik voltak, akikhez a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének két másodéves mesterszakos hallgatója, valamint a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának munkatársai csatlakoztak.

Az első napon a résztvevők megismerkedtek egymással, majd Fancsalszki Noémi, a Tájházigazgatóság muzeológusa a magyarországi tájházak kialakulásáról, jelenlegi helyzetükről és a velük foglalkozó intézményekről beszélt. Ezt követően Peller Tamás, a Restaurátor Tanszék oktatója tartotta meg elméleti előadását a műtárgykörnyezet órához kapcsolódóan. Délután a restaurátor hallgatók csoportokra bontva végezték el a műtárkörnyezeti felmérést az épület környezetétől indulva az egyes helyiségekig. Ez alapján megállapították, hogy mely környezeti tényezők jelentik a legnagyobb kockázatot az épületre és a műtárgyakra. A Tájházigazgatóság munkatársai a néprajzos hallgatókkal közösen elkezdték a műtárgyak revízióját a konyhától indulva. A nap lezárásaként a hallgatók összegezték észrevételeiket a kockázatokat tekintve, majd oktatóikkal közösen meghatározták azokat a műtárgyvédelmi szempontból fontos beavatkozásokat, melyeket helyben is el tudnak végezni.

Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt Boldogon

1. kép Műtárgyrevízió a Boldogi Tájházban (Kmellár Viktória, 2021)

Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt Boldogon

2. kép Textil tisztítása (Fancsalszki Noémi, 2021)

A második nap a tájház bemutatásával kezdődött, Nagy György, a tájház gondnoka ismertette az épület és a kiállítások történetét. A néprajzos hallgatók folytatták a műtárgyrevíziót a tisztaszobában, illetve a gyűjteménybe újonnan bekerült tárgyakat leltározták muzeológusi segítséggel, melyet a leltárkönyvben is rögzítettek. E mellett a tisztaszoba megújítására vonatkozóan is elkezdtek megoldási lehetőségeket kigondolni. A restaurátorok a fertőzött textileket tisztították meg, ami főként a porszívózást jelentette. A tisztaszoba ládáját kiemelték a kiállításból és a szabadban tisztították meg a benne található textileket, azért, hogy a bennük található rovarok ne fertőzzék meg a kiállítás többi tárgyát. A "...és Boldogon éltek..." című lakodalmi menetet bemutató kiállításban a gombostűk rozsdamentesre való cseréje, valamint a komatálat vivő asszony installációjának megerősítése történt meg. A nap zárásaként két hallgató Nagy György segítségével magára öltötte a boldogi viseletet.

Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt Boldogon

3. kép A tisztaszobai láda tisztítása (Kmellár Viktória, 2021)

 Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt Boldogon

4. kép Viseletbe öltözött hallgatók a tájház gondnokával (Kmellár Viktória, 2021)

Utolsó nap tovább folytatódott a tárgyak tisztítása és a műtárgyrevíziós munka. A nap és a projekt helyszíni lezárása is megtörtént. A néprajzos és restaurátor hallgatók is összegezték tapasztalataikat, beszámoltak az elvégzett feladatokról, illetve a projekt folytatásáról is szó esett. A néprajz szakos hallgatók az MTKI munkatársaival közösen a tájház leltárkönyvében szereplő 815 darabból 384 tárgy műtárgyrevízióját végezték el. A restaurátor hallgatók alapvető tisztítási feladatokat láttak el, illetve az installációban műtárgyvédelmi szempontból megfelelő anyagokat helyeztek el (savmentes papírok, rozsdamentes gombostű).

Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt Boldogon

5. kép Gombostűk cseréje a viseletes bábukon (Kmellár Viktória, 2021)

A mintaprojekt januárban a hallgatók félévi vizsgájával zárul, ahol a restaurátor hallgatók megoldási javaslatokat dolgoznak ki a felmerült műtárgykörnyezeti problémákra, a néprajzos hallgatók a kiállítás megújítására tesznek javaslatokat. A település lakói számára is tervezünk egy bemutató napot 2022 márciusában, amikor elmondjuk, hogy milyen munkálatokat végeztünk a tájházban.

A mintaprojektben résztvevők névsora:

 

Nagy György gondnok

Peller Tamás – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, óraadó tanár, Petőfi Irodalmi Múzeum Műtárgyvédelmi és Digitalizálási Osztály vezetője

Várhegyi Zsuzsanna – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, bőrrestaurátor specializáció vezető

Várfalvi Andrea – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, textilrestaurátor specializáció vezető

Dr. Bereczki Ibolya

Fancsalszki Noémi – Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, muzeológus

Kmellár Viktória – Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, muzeológus

Prikler Szilvia Beatrix – Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, muzeológus

 

Auer Erzsébet – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató

Borbély Máté – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató

Dunai Erika Sarolta – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató

Jakab Tamara – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató

Léhiné Butyorka Krisztina – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató

Móhr Szilvia – Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék, negyedéves iparművészeti restaurátor hallgató

Erdélyi Valentina – Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék néprajz mesterszakos hallgató

Horváth Andor – Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék néprajz mesterszakos hallgató