Tájházak az online adatbázisokban

Prikler Szilvia Beatrix

 

A magyarországi múzeumok hálózatának jelentős részét alkotják a tájházak, melyek a helyi szintű kulturális és történelmi, helytörténeti, néprajzi tudás bázisai. Az összes tájház, gyűjtemény és kiállítóhely feltárása azonban nehéz feladat, mivel csupán kisebb részük rendelkezik muzeális intézményi működési engedéllyel, és a hivatalos adatokat nem vezető intézmények gyakran megbújnak a felszín alatt, vagy csak a lokális közösség számára ismertek. Persze nem szükséges, hogy minden tájház rendelkezzen működési engedéllyel, hiszen sok esetben az önkormányzatok vagy egyesületek, alapítványok az ily módon nagyobb odafigyelést igénylő intézményeket nem tudják fenntartani. Ennek ellenére így is ki tudnak alakítani színvonalas kiállításokat, vagy aktív közösségi helyekként tudják üzemeltetni a helyszínt önkéntes, közösségi munkával. Jelen írásban olyan adatbázisokat veszünk sorra, melyekben összefoglalóan lehet tájházakat megtalálni, valamint olyan nagyobb adatbázisokat is, melyekben tájházak adatai, gyűjteménye is megtalálható. Ezeket böngészve pedig az érdeklődők jobban megismerhetik magát a magyarországi tájházhálózatot, illetve az itt őrzött anyagot.

A Magyarországi Tájházhálózat 2000-ben felkerült az UNESCO Világörökség Várományosi Jegyzékére (http://www.tajhazszovetseg.hu/vilagorokseg), de ebbe a körbe hivatalosan csak azok a tájházak tartoznak, melyek műemléki védettséggel és muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkeznek, ehhez pedig meg kell felelni a műemlékvédelmi és szakmai követelményeknek. Jelenleg az országban 108 ilyen tájház van, de számuk bővülhet a pályázati fejlesztéseknek köszönhetően.

Tájházak az online adatbázisokban

A Magyarországi Tájházak Közpinti Igazgatóságának adatbázisa szerint több, mint 500 tájház és helytörténeti/néprajzi gyűjtemény van Magyarországon. Ezek a magyar és a magyarországi nemzetiségek kultúráját mutatják be, illetve itt kell megemlíteni a határon túli magyar vonatkozású tájházakat és gyűjteményeket is. Ennek az adatbázisnak egy része, olyan intézmények, melyek beleegyezésüket adták az online adatbázisban való nyilvánossá tételhez is, megtalálhatók az MTKI honlapjának Tájházi-adatbázis fülén (https://tajhazigazgatosag.skanzen.hu/tajhazi-adatbazis.html). Itt térképen elhelyezve is megtekinthetők az intézmények, azok legfontosabb adatai, kapcsolattartási lehetőségei, illetve egy rövid leírás az épületről és a kiállításról. Az egyes intézmények aloldalainál számos fénykép is hozzáférhető az épületről, valamint az itt megvalósult rendezvényekről, programokról. Erre a felületre a továbbiaknak is várjuk azoknak a tájházaknak a jelentkezését, akik szintén szeretnének felkerülni. Ezt a „Ha nem találta meg a tájházat, kattintson ide!” gombbal, illetve a tajhazigazgatosag@skanzen.hu e-mail címet felkeresve lehet megtenni.

A Magyarországi Tájházak Szövetsége a tájházak segítésére létrejött civil szervezet, melybe önkéntesen léphetnek be egyének és jogi tagok egyaránt. A Tájházszövetség szintén elkezdte kiépíteni adatbázisát (http://www.tajhazszovetseg.hu/tajhaz_adatbazis) a hozzájuk csatlakozó intézmények adatainak közreadásával. Itt az cím, az elérhetőség és a rövid leírás mellett szintén megtalálhatók képek, valamint a Tájházak Napjához kapcsolódó, ugyanezen honlapon közzétett beszámolók.

Az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ nyilvántartási honlapján, a https://muzeumstat.hu/hu oldalon szintén megtalálhatjuk a muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházakat és gyűjteményeket az ország területéről. Itt szintén a tájházak alapadatai érhetőek el, valamint az intézmények kötelezően vezetett statisztikai adatai témák szerint lebontva: gyűjtemény, kiállítások, programok, látogatószámok, alkalmazottak, tudományos élet, kiadványok, kommunikáció és informatika témakörökben kibontva.

Tájházak az online adatbázisokban

Természetesen az intézmények gyűjteményi anyagát is el lehet érni online adatbázison keresztül, erre pedig a MúzeumDigitár (http://muzeumdigitar.hu/ vagy https://hu.museum-digital.org/) nyújt lehetőséget, ahol téma vagy tárgy szerint, de akár az egyes intézmények teljes digitálisan is elérhető gyűjteményi anyagára is rákereshetünk. Az oldalon számos tájház több ezer tételes tárgyi gyűjteménye érhető el, mely a muzeológus és tájházvezető kollegák tárgyakkal kapcsolatos munkavégzésében is sokat segíthet. Ehhez az adatbázishoz továbbra is lehet csatlakozni a digitalizált tárgyakkal és azok fotóival, a kapcsolatfelvételt a honlapon keresztül is el lehet intézni a szoftverkezelővel.

A nagy adatbázisok mellett bizonyos intézmények tematikus adatbázisaiban is találhatunk tájházakat, például a Szabadtéri Néprajzi Múzeum I. világháború tárgyi emlékeit összesítő oldalán, a https://nagyhaboru.skanzen.hu/ honlapon. Itt ugyanis a projekt során a magyarországi múzeumok és kiállítóhelyek Nagy Háborúhoz kapcsolódó tárgyainak adatbázisba rendezése volt a cél, de lehetőség nyílt arra is, hogy a Skanzen a tájházak eddig nem digitalizált I. világháborús anyagát a Skanzen munkatársai néhány nap alatt befényképezték vagy beszkennelték, így biztosítva az adatbázisba való feltöltést, egyben pedig segítve a tájházak általános digitalizációját is.

Tájházak az online adatbázisokban