Tájházi képzés Székelyudvarhelyen

Fancsalszki Noémi

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 2023 őszén együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében négy alkalmas képzési lehetőséget biztosít a Hargita megyei tájházvezetők részére. A négy alkalom lehetőséget biztosít arra, hogy a legfontosabb, tájházvezetéssel kapcsolatos témákat körbejárjuk, és megosszuk tapasztalatainkat a helyi intézmények vezetőivel, gondnokaival. Egyeztetéseink során a Forrásközpont részéről a tudásátadás, a tudásmegosztás jelent meg első számú prioritásként.

A képzés tematikájának összeállítása a Forrásközponttal közösen történt, figyelembe véve a tájházvezetők igényeit. Az első képzési alkalomra 2024. 02. 23-24-én került sor Székelyudvarhelyen, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont székhelyén 19 résztvevővel. Az alkalom tematikája az épülettel, annak állagmegóvási és karbantartási lehetőségeivel, a székelykapuk restaurálásával, a gyűjteményezéssel és a nyilvántartással foglalkozott. Fontosnak tartottuk, hogy olyan oktatók is szerepet kapjanak a képzésen, akik a helyi viszonyokat kiválóan ismerik, ezáltal még hitelesebben tudnak szólni a résztvevőkhöz. Továbbá kapcsolatba is léphetnek velük, biztosítva számukra egyfajta azonnali segítségnyújtást.

 A résztvevőket dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős-főigazgató helyettese és Bartalis Izabella, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont menedzsere köszöntötte. A résztvevők rövid bemutatkozása és a tájházuk rövid bemutatása után az épületek védelméről Buzás Miklós, a Skanzen főépítésze tartott előadást. A nap zárásaként Domokos Levente, restaurátor a székelykapuk állagmegóvásáról, felújításáról beszélt előadásában, amely alapvető műtárgyvédelmi kérdésekkel is foglalkozott. A második napon dr. Miklós Zoltán, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatója a gyűjtemények létrehozásáról, tárgygyarapítási lehetőségeiről beszélt. Dr. Bereczki Ibolya a nyilvántartás alapvető kérdéseivel ismertette meg a résztvevőket. A nap második felében egy rövid, gyakorlatorientált elméleti felvezetőt követően Fancsalszki Noémi és Prikler Szilvia Beatrix, a Tájházigazgatóság néprajzos muzeológus kollégái a tárgyak leltározásához, leírásához, illetve fotózásához kapcsolódó gyakorlati órát tartott, melynek keretében a résztvevők megismerték milyen adatokat és információkat szükséges rögzíteni egy-egy tárgy meghatározása, leírása során. A műtárgyfotózás alapjait is megismerték, illetve ki is próbálhatták a résztvevők. A gyakorlat során pontos és alapos tárgymeghatározások születtek, melyek alapján minden tárgy felismerhető volt. Ezt követően dr. Salló Szilárd, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársa muzeológiai tapasztalatairól számolt be. A gyakorlat jó hangulatban, mosolygósan telt, ami vidám lezárása volt a kétnapos képzési alkalomnak. Ezúton is köszönjük minden megjelent tájházvezetőnek az aktív részvételt.

Az idei év folyamán további három alkalommal nyílik lehetőségünk a tudásmegosztásra. A következő alkalmat 2024 júliusában tervezzük megvalósítani. Ezt követően 2024 őszén (október, november hónap) várható a képzés lezárása. További tematikák, amelyekről a képzésen szó esik: kiállításmegújítás és programszervezési lehetőségek, ismeretátadás és kommunikáció, valamint a helyi közösséggel való együttműködés lehetőségei.

A képzési alkalmakkal célunk, hogy, a gyakorlatban is jól hasznosítható tudást adjunk át az intézmények gazdáinak, melynek birtokában működésük szakszerűbbé és még több látogatót bevonzó intézménnyé válik.

 

A Galéria képeit Balázs Ödön, a Hargita Megyei Forrásközpont munkatársa készítette.

Bartalis Izabella a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont menedzsere és Dr. Bereczki Ibolya a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese köszönti a képzés résztvevőit

Dr. Salló Szilárd a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársa köszönti a résztvevőket
Buzás Miklós a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze előadást tart
Domokos Levente restaurátos előadása
Miklós Zoltán a Haáz Rezső Múzeum igazgatójának előadása
Dr. Bereczki Ibolya előadása
Prikler Szilvia Beatrix a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológus munkatársa előadás közben
Fancsalszki Noémi a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológus munkatársa előadása
Tárgyleírási gyakorlat közben
A képzés résztvevői és megvalósítói