Tájházi Műhelyek 2022-ben

Fancsalszki Noémi – Kmellár Viktória – Prikler Szilvia Beatrix

 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Skanzenben működő Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2022 első félévében az előző évhez hasonlóan közösen szervezte meg az öt alkalomból álló Tájházi Műhely sorozatot. A korábban is nagy érdeklődésnek örvendő műhelyekkel az volt a célunk, hogy tudást és ismeretet adjunk át a tájházakban dolgozók számára, melyet hasznosítani tudnak mindennapi munkájuk során a tájházi kihívások minden területén. A rendezvények a szélesebb körű elérhetőség érdekében online formában, ZOOM felületen valósultak meg. Minden alkalomról felvételt készítettünk, melyet a Tájházigazgatóság honlapján és YouTube csatornáján mindenki számára elérhetővé tettünk.

 

Tájházi Műhely – Kiállításmegújítás a tájházakban, 2022. április 22.

A Tájházszövetséggel közös rendezvényünk első alkalmára került sor, melynek témája a tájházi kiállítások megújítása volt. A tavalyi évhez hasonlóan 2022-ben is online szerveztük meg a Tájházi Műhely programokat, hiszen a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy online térben több embert tudunk elérni. A program során Kmellár Viktória ismertette a kiállítási forgatókönyvek szükségességét, illetve gyakorlati tanácsokkal is ellátta a hallgatóságot. Prikler Szilvia Beatrix a Kubinyi Ágoston Program során megvalósult jógyakorlatokból mutatott pár példát, dr. Vass Erika egy konkrét példát, a zsámbéki Szent Vendel Domborműves Lakóházban megvalósult kiállítást ismertette. Fancsalszki Noémi Az Év Tájháza címmel rendelkező néhány intézmény kiállításmegújítási tevékenységét mutatta be. Gál Adél a 2021-ben Év Tájháza címet nyert kárpátaljai Nagyberegi Tájházat és tevékenységét ismertette, Bajnóczy-Kovács Edina a Kókai Helytörténeti Gyűjtemény komplex fejlesztési programját prezentálta, amelynek egyik része volt a kiállítás megújítása is.

 

Tájházi Műhely – Pályázatok nyújtotta lehetőségek tájházak számára, 2022. május 20.

A Tájházi Műhely sorozatának legújabb részét szintén online felületen tartottuk meg, melynek témája a tájházak pályázati lehetőségei voltak. A résztvevőket dr. Bereczki Ibolya köszöntette, aki egy általános tájékoztatót is tartott a közérdekű muzeális kiállítóhelyek és gyűjtemények számára aktuálisan elérhető pályázati lehetőségekről. A Kubinyi Ágoston Programban pályázott intézmények jó gyakorlatait a Tájházigazgatóság munkatársai – Fancsalszki Noémi, Kmellár Viktória, Prikler Szilvia Beatrix – ismertette regionális felosztásban, a többütemű tervezhetőségről Kovács Ildikó, a mindszenti Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár vezetője osztotta meg a tapasztalatait, akik öt sikeres ütemben valósították meg fejlesztéseiket a program támogatásával. A Népi Építészeti Programról általánosságban Erdélyi Erika, a program szakmai vezetője, míg a tájházak sikeres részvételéről Bihari Ádám, a NaturARCH Studio Kft. ügyvezető igazgatója, okleveles építész tartotta meg előadását az érdeklődőknek.

 Tájházi Műhelyek 2022-ben

1. kép: Képernyőkép a Pályázatok nyújtotta lehetőségek tájházak számára című Tájházi Műhelyről.

 

Tájházi Műhely – Partnerségi kapcsolatok kialakítása, 2022. június 3.

Hegedűsné Majnár Márta, a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezető elnöke köszöntőjében elmondta, hogy az elhangzó előadásokkal a tájházakat motiválni lehet olyan partnerségi kapcsolatok kialakítására, melyekben a múlt- és örökségorientált tájházaknak nem kell magukra öltenie más intézmények, egyesületek és civil szervezetek szerepeit, hanem megőrizve saját profiljukat nyithatnak más területek felé.

Az első előadást dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese tartotta meg A magyarországi tájházhálózat – a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékén szereplő tájházak címmel. A tájházhálózat történeti és jogi hátterének bemutatása, illetve a fogalmak tisztázása után ezek alapján a műemléki tájházakat az örökségvédelem szempontjából közelítette meg. Kiemelte, hogy azok az intézmények, melyek az UNESCO világörökségi várományosi listájára felkerültek 2000-ben, egy magasabb minőségi fokozatba kerültek, és egy lépcsőfokkal előrébb jutottak a világörökség részévé válásnak. Jelenleg ezen a listán 108 tájház szerepel, melynek legfőbb feltétele, hogy műemléki védettségű és muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező legyen.

Hufnágl-Juhász Judit, Bugyi Nagyközség Tájházának tájházvezetője Tájházak összefogásban  ̶  biciklitúrák Dél-Pest megyében címmel a 2016-tól Inárcs, Ócsa, Bugyi, Dabas-Sári és Dabas-Gyón részvételével minden év tavaszán a Tájházak Napján megrendezett biciklitúrákról beszélt. A programot három különböző nehézségi és hosszúsági szinten lehet teljesíteni, így bárki részt tud venni rajta a kisgyermekes családoktól az időseken keresztül a versenysportolókig. A megállóhelyek a tájházak és ezen települések Tájházak Napján résztvevő helyszínei, ahol a pihenni vágyók színes programokon kapcsolódhatnak ki.

Lipéczné Karsai Henriett, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzos muzeológus osztályvezetője Tájházak a megyei múzeum fenntartásában címmel mutatta be az intézményt, mint a Veszprém megyei muzeális intézmények felügyeleti szervét. 2019-ben már 23 helytörténeti gyűjtemény, 7 irodalmi emlékház és 19 tájház szakmai és állományvédelmi felügyelete tartozott hozzájuk. Ettől kezdve a Honismereti Egyesülettel közösen évente megrendezik Tájházalás című programukat is, ahol tapasztalatcserékkel, jó gyakorlatok bemutatásával és szakmai tanácsadással, előadások tartásával igyekeznek támogatást nyújtani az intézményeknek.

Kmellár Viktória, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológusa arról beszélt, hogy Hogyan válhatunk az egyetemi oktatás részéve? A Hegyhátszentpéteri Tájház gyűjteményére koncentrálva, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karán végzett Múzeumpedagógiai szaktanácsadó felsőfokú szakirányú továbbképzésén készített múzeumpedagógiai programját és annak megvalósulását mutatta be. A program a kiállításban bemutatott tárgyak továbbéléséről, azok motívumainak másodlagos felhasználásáról, funkcióváltásáról indítja el a gyerekek gondolkodását, mellyel erősen a kreatív és alkotó kompetenciákat fejleszti az általános ismeretek elsajátítása mellett.

Inzsöl Renáta, Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. projektmenedzsere Határokon átívelő kapcsolatok – a Houses projekt tapasztalatai címmel tartotta meg előadását, mely egy szlovén-magyar Interreg pályázat keretében valósult meg. A projekt tevékenységébe szakértőként bekapcsolódtak a Tájházigazgatóság munkatársai is. Ebben két magyarországi és két szlovéniai partnerintézmény vett részt. Ennek keretében nyílt pályázati felhívással végül öt szálloda és kilenc tájház vett részt a projektben összesen a két országból. A projekt célja a Tájházak útját átszövő fél- és egynapos, illetve hosszabb tartózkodást lehetővé tevő, a szállodák által közvetlenül értékesíthető, a határon átívelő csomagajánlatok kidolgozása volt több célcsoport számára is. A projektben a partnerek a tájházakat mentorálták turisztikai fejlesztésükben is, így létrejöhettek virtuális kiállítások, erősebb lett jelenlétük a közösségi médiában és a nyomtatott sajtóban is.

 

Tájházi Műhely – A tájház udvara és kertje, 2022. június 17.

A negyedik Tájházi Műhely témája a tájházak udvara és kertje volt. A résztvevőket dr. Bereczki Ibolya köszöntötte, majd Jakab Lászlóné kertészmérnök tartott előadást a tájházi kertek kialakításáról. Előadásában a háttéranyag elkészítésétől a megvalósításig bemutatta a létrehozás különböző fázisait. Ezt követően tájházas példákon keresztül ismerhették meg a résztvevők a különböző hasznosítási módokat és jó gyakorlatokat. Spanics Ágnes, a somogyszobi Vilma-ház vezetője mutatta be saját tevékenységeiken keresztül, hogyan használják a tájházi udvart és kertet, milyen növények kaptak helyet benne. Kulik Melinda, a szegedi Napsugaras Tájház vezetője az udvarokon található gazdasági épületek hasznosítását mutatta be. Buzás Miklós főépítész jóvoltából megismerhették a résztvevők, hogy milyen burkolatot és hogyan érdemes használni a tájházak udvarán. Rumi Andrea, aki korábban a Turai Tájház munkatársa volt, a tájház kertfejlesztési tervét mutatta be. Ezt a tervet korábban a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzésre készítette záródolgozat formájában, amit a Tájházi TudásTár 5. Tájházaink megújítása – válogatott dolgozatok a tájházi képzésekről című kötetben adtunk közre. A Skanzenben működő közösségi kertről, annak kialakulásáról, valamint működéséről Fehér Dóra, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum programszervező munkatársa tartott előadást.

Tájházi Műhelyek 2022-ben

2. kép: Képernyőkép A tájház udvara és kertje című Tájházi Műhelyről.

 

Tájházi Műhely – Kommunikációs lehetőségek a tájházban, 2022. július 1.

Hegedűsné Majnár Márta, a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezető elnöke köszöntőjében a Tájházszövetség eddigi 20 évének fejlődéséről, annak ívéről beszélt, majd megtartotta a Tájházi Műhely nyitó előadását A Tájházszövetség kommunikációs tevékenysége címmel. Arculatuk, logójuk és honlapjuk 2022-ben újult meg teljes körűen, így átláthatóbbá vált annak struktúrája. Kommunikációjuk fő fóruma a honlapjuk és Facebook profiljuk, de természetesen a nyomtatott szakmai kiadványuk, a Tájházi Hírlevél is évente 4 alkalommal megjelenik, amely elektronikusan is elérhető. Emellett zárt levelezőlistájukon értesítik a tagokat az aktuális és fontos információkról.

Hupján Bence, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum online kommunikációs munkatársa A kommunikációs stratégia főbb tudnivalóiról tartott előadást, melyben kommunikációs szakmai szempontból közelített meg a kérdést, aminek segítségével a tájházas munkatársak is átgondolhatják eddigi online tevékenységüket. A legfontosabb az előrelátás, a meghatározott koncepció, de az online világnak köszönhető gyors visszajelzésekre való reakciók és folyamatos átgondolás, megújulás is. Ebben a szakmában ki kell emelni a kreativitás jelentőségét, ugyanakkor mindig az egyszerűségre kell törekedni, mivel felgyorsult világunkban nem tudjuk az érdeklődők figyelmét túl sokáig lekötni.

Korompainé Mocsnik Marianna, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökségi tagja A Facebook, mint kapcsolatteremtési és -tartási lehetőség címmel mutatta be azt a kampányt, melyet a COVID-19 kirobbanása után nem sokkal elindított a Kelet-magyarországi tájházak nyílt Facebook csoport létrehozásával, ugyanis a fizikai bezártság ellenére nyitni szerettek volna a nagyközöség számára. Ennek apropója a 2020-ban online formában megrendezett Tájházak Napja volt, ahol az intézmények virtuális programokkal várták az érdeklődőket a számítógép képernyői elé. A csoport azóta is működik és nagyon aktív, a tájházak számos más alkalommal is használják az online kommunikáció és tudásátadás érdekében. Egyik legszebb példája ennek a Virtuális adventi kalendárium, melynek során minden nap más tájház mutatkozott be a régióból.

Spanics Ágnes, a somogyszobi Vilma-Háza Alapítvány elnöke A tájház és a közösség kommunikációja című előadásában saját gyakorlatukat mutatta be, mellyel az alapítvány tagjait fogja össze, valamint hírt ad az alapítvány és a tájház munkájáról a nagyközönség számára. Mindig is fontosnak tartották, hogy a közösségi média felületein is megjelenjenek, így már az IWIW-en is regisztráltak, jelenleg pedig a honlap és a Facebook fő kommunikációs felületük. Emellett, mivel az idősebb korosztály az egyik fő célcsoportjuk, ezért a nyomtatott kommunikációs formákat, mint az újságot, a plakátokat sem hagyhatják figyelmen kívül.

Fodor Gabriella, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kommunikációs osztályvezetője, illetve Prikler Szilvia Beatrix, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológusa a 2021-ben indított Tájházi Tudásbázis című tájházas oktatófilmsorozat születéséről beszéltek. Sajátos műfaja miatt a néprajzos és a kommunikációs szakmai együttműködés kiemelten fontos. A tudományos tartalom és a koncepció meghatározása a néprajzos feladata, míg annak képi megjelenítése és a szerkesztői feladatok a kommunikációs szakember felelőssége. A folyamatos együttműködés, alkalmazkodás, rugalmasság és kompromisszumkészség a kulcsszavai egy jó kisfilm elkészítésének, azonban az utólagos javítások, ellenőrzések és utómunka sem elhanyagolható.

 

A Tájházi Műhelyről készült felvételek a Tájházigazgatóság honlapjának (tajhazigazgatosag.skanzen.hu) Tudástár menüjén keresztül, valamint az Igazgatóság YouTube csatornáján is elérhetőek.

A program folytatását új, érdekes témákkal 2023-ban is tervezzük, és örömmel fogadjuk az érdeklődést!