Tájházi Műhelyek 2022-ben

Fancsalszki Noémi – Kmellár Viktória – Prikler Szilvia Beatrix

 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége és a Skanzenben működő Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2022 első félévében az előző évhez hasonlóan közösen szervezte meg az öt alkalomból álló Tájházi Műhely sorozatot. A korábban is nagy érdeklődésnek örvendő műhelyekkel az volt a célunk, hogy tudást és ismeretet adjunk át a tájházakban dolgozók számára, melyet hasznosítani tudnak mindennapi munkájuk során a tájházi kihívások minden területén. A rendezvények a szélesebb körű elérhetőség érdekében online formában, ZOOM felületen valósultak meg. Minden alkalomról felvételt készítettünk, melyet a Tájházigazgatóság honlapján és YouTube csatornáján mindenki számára elérhetővé tettünk.

 

Tájházi Műhely – Kiállításmegújítás a tájházakban, 2022. április 22.

A Tájházszövetséggel közös rendezvényünk első alkalmára került sor, melynek témája a tájházi kiállítások megújítása volt. A tavalyi évhez hasonlóan 2022-ben is online szerveztük meg a Tájházi Műhely programokat, hiszen a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy online térben több embert tudunk elérni. A program során Kmellár Viktória ismertette a kiállítási forgatókönyvek szükségességét, illetve gyakorlati tanácsokkal is ellátta a hallgatóságot. Prikler Szilvia Beatrix a Kubinyi Ágoston Program során megvalósult jógyakorlatokból mutatott pár példát, dr. Vass Erika egy konkrét példát, a zsámbéki Szent Vendel Domborműves Lakóházban megvalósult kiállítást ismertette. Fancsalszki Noémi Az Év Tájháza címmel rendelkező néhány intézmény kiállításmegújítási tevékenységét mutatta be. Gál Adél a 2021-ben Év Tájháza címet nyert kárpátaljai Nagyberegi Tájházat és tevékenységét ismertette, Bajnóczy-Kovács Edina a Kókai Helytörténeti Gyűjtemény komplex fejlesztési programját prezentálta, amelynek egyik része volt a kiállítás megújítása is.

 

Tájházi Műhely – Pályázatok nyújtotta lehetőségek tájházak számára, 2022. május 20.

A Tájházi Műhely sorozatának legújabb részét szintén online felületen tartottuk meg, melynek témája a tájházak pályázati lehetőségei voltak. A résztvevőket dr. Bereczki Ibolya köszöntette, aki egy általános tájékoztatót is tartott a közérdekű muzeális kiállítóhelyek és gyűjtemények számára aktuálisan elérhető pályázati lehetőségekről. A Kubinyi Ágoston Programban pályázott intézmények jó gyakorlatait a Tájházigazgatóság munkatársai – Fancsalszki Noémi, Kmellár Viktória, Prikler Szilvia Beatrix – ismertette regionális felosztásban, a többütemű tervezhetőségről Kovács Ildikó, a mindszenti Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár vezetője osztotta meg a tapasztalatait, akik öt sikeres ütemben valósították meg fejlesztéseiket a program támogatásával. A Népi Építészeti Programról általánosságban Erdélyi Erika, a program szakmai vezetője, míg a tájházak sikeres részvételéről Bihari Ádám, a NaturARCH Studio Kft. ügyvezető igazgatója, okleveles építész tartotta meg előadását az érdeklődőknek.

 Tájházi Műhelyek 2022-ben

1. kép: Képernyőkép a Pályázatok nyújtotta lehetőségek tájházak számára című Tájházi Műhelyről.

 

Tájházi Műhely – Partnerségi kapcsolatok kialakítása, 2022. június 3.

Hegedűsné Majnár Márta, a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezető elnöke köszöntőjében elmondta, hogy az elhangzó előadásokkal a tájházakat motiválni lehet olyan partnerségi kapcsolatok kialakítására, melyekben a múlt- és örökségorientált tájházaknak nem kell magukra öltenie más intézmények, egyesületek és civil szervezetek szerepeit, hanem megőrizve saját profiljukat nyithatnak más területek felé.

Az első előadást dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese tartotta meg A magyarországi tájházhálózat – a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékén szereplő tájházak címmel. A tájházhálózat történeti és jogi hátterének bemutatása, illetve a fogalmak tisztázása után ezek alapján a műemléki tájházakat az örökségvédelem szempontjából közelítette meg. Kiemelte, hogy azok az intézmények, melyek az UNESCO világörökségi várományosi listájára felkerültek 2000-ben, egy magasabb minőségi fokozatba kerültek, és egy lépcsőfokkal előrébb jutottak a világörökség részévé válásnak. Jelenleg ezen a listán 108 tájház szerepel, melynek legfőbb feltétele, hogy műemléki védettségű és muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező legyen.

Hufnágl-Juhász Judit, Bugyi Nagyközség Tájházának tájházvezetője Tájházak összefogásban  ̶  biciklitúrák Dél-Pest megyében címmel a 2016-tól Inárcs, Ócsa, Bugyi, Dabas-Sári és Dabas-Gyón részvételével minden év tavaszán a Tájházak Napján megrendezett biciklitúrákról beszélt. A programot három különböző nehézségi és hosszúsági szinten lehet teljesíteni, így bárki részt tud venni rajta a kisgyermekes családoktól az időseken keresztül a versenysportolókig. A megállóhelyek a tájházak és ezen települések Tájházak Napján résztvevő helyszínei, ahol a pihenni vágyók színes programokon kapcsolódhatnak ki.

Lipéczné Karsai Henriett, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum néprajzos muzeológus osztályvezetője Tájházak a megyei múzeum fenntartásában címmel mutatta be az intézményt, mint a Veszprém megyei muzeális intézmények felügyeleti szervét. 2019-ben már 23 helytörténeti gyűjtemény, 7 irodalmi emlékház és 19 tájház szakmai és állományvédelmi felügyelete tartozott hozzájuk. Ettől kezdve a Honismereti Egyesülettel közösen évente megrendezik Tájházalás című programukat is, ahol tapasztalatcserékkel, jó gyakorlatok bemutatásával és szakmai tanácsadással, előadások tartásával igyekeznek támogatást nyújtani az intézményeknek.

Kmellár Viktória, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológusa arról beszélt, hogy Hogyan válhatunk az egyetemi oktatás részéve? A Hegyhátszentpéteri Tájház gyűjteményére koncentrálva, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karán végzett Múzeumpedagógiai szaktanácsadó felsőfokú szakirányú továbbképzésén készített múzeumpedagógiai programját és annak megvalósulását mutatta be. A program a kiállításban bemutatott tárgyak továbbéléséről, azok motívumainak másodlagos felhasználásáról, funkcióváltásáról indítja el a gyerekek gondolkodását, mellyel erősen a kreatív és alkotó kompetenciákat fejleszti az általános ismeretek elsajátítása mellett.

Inzsöl Renáta, Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. projektmenedzsere Határokon átívelő kapcsolatok – a Houses projekt tapasztalatai címmel tartotta meg előadását, mely egy szlovén-magyar Interreg pályázat keretében valósult meg. A projekt tevékenységébe szakértőként bekapcsolódtak a Tájházigazgatóság munkatársai is. Ebben két magyarországi és két szlovéniai partnerintézmény vett részt. Ennek keretében nyílt pályázati felhívással végül öt szálloda és kilenc tájház vett részt a projektben összesen a két országból. A projekt célja a Tájházak útját átszövő fél- és egynapos, illetve hosszabb tartózkodást lehetővé tevő, a szállodák által közvetlenül értékesíthető, a határon átívelő csomagajánlatok kidolgozása volt több célcsoport számára is. A projektben a partnerek a tájházakat mentorálták turisztikai fejlesztésükben is, így létrejöhettek virtuális kiállítások, erősebb lett jelenlétük a közösségi médiában és a nyomtatott sajtóban is.

 

Tájházi Műhely – A tájház udvara és kertje, 2022. június 17.

A negyedik Tájházi Műhely témája a tájházak udvara és kertje volt. A résztvevőket dr. Bereczki Ibolya köszöntötte, majd Jakab Lászlóné kertészmérnök tartott előadást a tájházi kertek kialakításáról. Előadásában a háttéranyag elkészítésétől a megvalósításig bemutatta a létrehozás különböző fázisait. Ezt követően tájházas példákon keresztül ismerhették meg a résztvevők a különböző hasznosítási módokat és jó gyakorlatokat. Spanics Ágnes, a somogyszobi Vilma-ház vezetője mutatta be saját tevékenységeiken keresztül, hogyan használják a tájházi udvart és kertet, milyen növények kaptak helyet benne. Kulik Melinda, a szegedi Napsugaras Tájház vezetője az udvarokon található gazdasági épületek hasznosítását mutatta be. Buzás Miklós főépítész jóvoltából megismerhették a résztvevők, hogy milyen burkolatot és hogyan érdemes használni a tájházak udvarán. Rumi Andrea, aki korábban a Turai Tájház munkatársa volt, a tájház kertfejlesztési tervét mutatta be. Ezt a tervet korábban a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzésre készítette záródolgozat formájában, amit a Tájházi TudásTár 5. Tájházaink megújítása – válogatott dolgozatok a tájházi képzésekről című kötetben adtunk közre. A Skanzenben működő közösségi kertről, annak kialakulásáról, valamint működéséről Fehér Dóra, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum programszervező munkatársa tartott előadást.

Tájházi Műhelyek 2022-ben

2. kép: Képernyőkép A tájház udvara és kertje című Tájházi Műhelyről.

 

Tájházi Műhely – Kommunikációs lehetőségek a tájházban, 2022. július 1.

Hegedűsné Majnár Márta, a Magyarországi Tájházak Szövetségének ügyvezető elnöke köszöntőjében a Tájházszövetség eddigi 20 évének fejlődéséről, annak ívéről beszélt, majd megtartotta a Tájházi Műhely nyitó előadását A Tájházszövetség kommunikációs tevékenysége címmel. Arculatuk, logójuk és honlapjuk 2022-ben újult meg teljes körűen, így átláthatóbbá vált annak struktúrája. Kommunikációjuk fő fóruma a honlapjuk és Facebook profiljuk, de természetesen a nyomtatott szakmai kiadványuk, a Tájházi Hírlevél is évente 4 alkalommal megjelenik, amely elektronikusan is elérhető. Emellett zárt levelezőlistájukon értesítik a tagokat az aktuális és fontos információkról.

Hupján Bence, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum online kommunikációs munkatársa A kommunikációs stratégia főbb tudnivalóiról tartott előadást, melyben kommunikációs szakmai szempontból közelített meg a kérdést, aminek segítségével a tájházas munkatársak is átgondolhatják eddigi online tevékenységüket. A legfontosabb az előrelátás, a meghatározott koncepció, de az online világnak köszönhető gyors visszajelzésekre való reakciók és folyamatos átgondolás, megújulás is. Ebben a szakmában ki kell emelni a kreativitás jelentőségét, ugyanakkor mindig az egyszerűségre kell törekedni, mivel felgyorsult világunkban nem tudjuk az érdeklődők figyelmét túl sokáig lekötni.

Korompainé Mocsnik Marianna, a Magyarországi Tájházak Szövetségének elnökségi tagja A Facebook, mint kapcsolatteremtési és -tartási lehetőség címmel mutatta be azt a kampányt, melyet a COVID-19 kirobbanása után nem sokkal elindított a Kelet-magyarországi tájházak nyílt Facebook csoport létrehozásával, ugyanis a fizikai bezártság ellenére nyitni szerettek volna a nagyközöség számára. Ennek apropója a 2020-ban online formában megrendezett Tájházak Napja volt, ahol az intézmények virtuális programokkal várták az érdeklődőket a számítógép képernyői elé. A csoport azóta is működik és nagyon aktív, a tájházak számos más alkalommal is használják az online kommunikáció és tudásátadás érdekében. Egyik legszebb példája ennek a Virtuális adventi kalendárium, melynek során minden nap más tájház mutatkozott be a régióból.

Spanics Ágnes, a somogyszobi Vilma-Háza Alapítvány elnöke A tájház és a közösség kommunikációja című előadásában saját gyakorlatukat mutatta be, mellyel az alapítvány tagjait fogja össze, valamint hírt ad az alapítvány és a tájház munkájáról a nagyközönség számára. Mindig is fontosnak tartották, hogy a közösségi média felületein is megjelenjenek, így már az IWIW-en is regisztráltak, jelenleg pedig a honlap és a Facebook fő kommunikációs felületük. Emellett, mivel az idősebb korosztály az egyik fő célcsoportjuk, ezért a nyomtatott kommunikációs formákat, mint az újságot, a plakátokat sem hagyhatják figyelmen kívül.

Fodor Gabriella, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kommunikációs osztályvezetője, illetve Prikler Szilvia Beatrix, a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológusa a 2021-ben indított Tájházi Tudásbázis című tájházas oktatófilmsorozat születéséről beszéltek. Sajátos műfaja miatt a néprajzos és a kommunikációs szakmai együttműködés kiemelten fontos. A tudományos tartalom és a koncepció meghatározása a néprajzos feladata, míg annak képi megjelenítése és a szerkesztői feladatok a kommunikációs szakember felelőssége. A folyamatos együttműködés, alkalmazkodás, rugalmasság és kompromisszumkészség a kulcsszavai egy jó kisfilm elkészítésének, azonban az utólagos javítások, ellenőrzések és utómunka sem elhanyagolható.

 

A Tájházi Műhelyről készült felvételek a Tájházigazgatóság honlapjának (tajhazigazgatosag.skanzen.hu) Tudástár menüjén keresztül, valamint az Igazgatóság YouTube csatornáján is elérhetőek.

A program folytatását új, érdekes témákkal 2023-ban is tervezzük, és örömmel fogadjuk az érdeklődést!

 

Eseménynaptár    
HKSZCSPSZV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

MÁRCIUS

21

KEDD

MTKI HÍREK


2023. 03. 13.
Tájházak Napja felhívás 2023
2022. 11. 07.
Népi építészeti szakmai nap - tanulmányi kirándulás
2022. 10. 09.
Az Év Tájháza 2022-ben a somogyszobi Vilma-ház
A Tájházszövetség hírei

SKANZEN HÍREK