gyengen

Tájházi referensi képzés

Tájházi referensi képzés

 

Időpont, helyszín: 2020. 10. 19-22. e-learning, 2020. 11. 16-19., Szentendre

Jelentkezési határidő: 2020. 10. 05. A férőhelyek betöltésénél figyelembe vesszük a jelentkezés időbeli sorrendjét!

Jelentkezési lap: Ezen a linken érhető el!

Óraszám: 60 óra

Képzési forma: blended, 30 óra e-learning, 30 óra tantermi

Csoportlétszám:    maximum: 15 fő.

 

A képzés a NKÖM 1/2000 (I.4.) kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló rendelet szerint akkreditált

    Akkreditációs ügyszám: V1/3958-3/2020/MUZEUM 

 

Kiknek ajánljuk?

Olyan szakembereknek, akik korábban elvégezték a Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzést és/vagy néprajzos vagy történész muzeológusok, akik a tájházi munka segítése iránt motivációt éreznek.

Kik jelentkezhetnek?

-        egyetemi néprajz, történelem, muzeológia (legalább BA), főiskolai végzettséggel rendelkezők,

-        muzeális intézményben való munkaviszony vagy korábban ilyen intézményben szerzett min. 3 éves tapasztalat.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a referensek a tájházvezetők munkájának segítéséhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudást elsajátítsák. A tájházak létrehozásához és működéséhez szakszerű ismereteket szerezzenek meg és képesek legyenek azokat továbbadni a fenntartók számára.

A képzés haszna:

A tájházi referensek szaktanácsadói tevékenységük során helyszíni szemlék, konzultációk és egyéb, egy adott tájházra vonatkozó ismeret alapján tartalmi és formai követelményeknek megfelelő jelentéseket, javaslatokat készítsenek. A szaktanácsadói tevékenységükkel hatékonyan segítsék a tájházak pályázói és forrásszerző tevékenységét és segítséget nyújtsanak a működtetés általános kérdéseit tekintve is.

 

Képzési tematika:

-        Tájházak hálózata Magyarországon

-        A tájházak fejlesztésének mentorálása

-        Gyűjteményezés és nyilvántartás

-        A műtárgyak és a népi építészeti védelem szerepe. lehetőségei, működtetése

-        Modern múzeumi trendek, kiállítások

-        Pályázási lehetőségek muzeális intézmények számára Magyarországon

-        Közönséghasznosítás, programok

-        Az ismeretátadás különböző formái

-        Közösségi működés és kapcsolattartás a helyi közösséggel

-        Kommunikáció

 

A képzés teljesítésnek feltétele:

-          Részvétel a tantermi órák 90%-án,

-          Prezentáció készítése– egy tájházhoz kapcsolódó projekt tematika kidolgozása és bemutatása prezentáción keresztül,

-          Záródolgozat (a régió vagy megye egy tájházának fejlesztési koncepciója – akár egy adott részterületre koncentrálva).

 

A képzés költsége:

-          Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása révén ingyenes.

 

A képzés tartalmazza:

-          a képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt,

-          büfé és meleg ebéd a képzés időtartamára.

A képzés nem tartalmazza:

-        az utazás költségét a képzés helyszínére és vissza,

-        a szállás költségét a képzés idejére.

 

A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk.

A képzés a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) valamint a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (MTKI) közös szervezésében valósul meg.

 

További információ:

MOKK oktatási csoport

30 272 0890

kepzes.mokk@skanzen.hu

tajhazigazgatosag@skanzen.hu