gyengen
Betűméret:

Kik vagyunk

 A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (rövid nevén MTKI vagy Tájházigazgatóság) 2017. április 1-től működő szervezeti egység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumon belül, melynek fő feladatkörébe a magyar és határon túli magyar vonatkozású tájházak szakmai segítő és koordinációs, tudományos feladatai tartoznak. A helyben megőrzött népi építészeti örökség kataszterének frissítése, aktualizálása, valamint a tájházak fenntartóinak és vezetőinek tájékoztatása, képzése, szaktanácsadási tevékenység ugyancsak része a munkánknak.

A tájházak sajátos közgyűjtemények, melyek a muzeológia, a közösségformálás, a népi műemlékvédelem és fenntartás elemeit foglalják magukban. A népi műemlékvédelem jelentős objektumai is a tájházak, ezért az MTKI kiemelt feladatának tekinti a műemlékek gondozásának segítségét, állapotuk figyelemmel kísérését és a szükséges beavatkozások elindítását. Ehhez szervesen kapcsolódva végezzük az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízására a Kubinyi Ágoston Programban nyertes tájházak monitoring feladatait.

Kik vagyunk

 

Az Igazgatóság első feladatának tekintette a tájházi adatbázis kialakítását, valamint annak frissítését, az adatainak pontosítását, bővítését. Az adatbázis megalkotásához kérdőíves felmérést indítottunk el és kapcsolatépítést kezdeményeztünk a tájházak fenntartóival, a szakmai civil szervezetekkel (Magyarországi Tájházak Szövetsége, Oszkói Hegypásztor Kör), valamint a regionális és területi muzeális intézményekkel. A Tájházszövetség rendezvényeibe bekapcsolódott az Igazgatóság, ahol a szakmai kérdésekben, pályázati felkészítésekben nyújtott segítséget a szövetség tagjainak. Míg a Tájházszövetség elsősorban a tájházak civil bázisának erősítésében tevékenykedik, addig az Igazgatóság a működés szakmaiságának biztosításában vállal fontos szerepet.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban Hagyományaink vendégségben címmel minden évben fesztivált szervezünk a tájházak számára, ahol köszöntjük a fennállásuk kerek évfordulóját ünneplő intézményeket, valamint az adott év tematikájához kapcsolódó programmal rendelkező tájházakat is vendégül látjuk. Ez a rendezvény jó alkalom a tájházakhoz kapcsolódó közösségek számára, hogy találkozzanak egymással, valamint a nagyközönség is megismerheti a tájházakat, betekintést nyerhetnek tevékenységükbe.

 Kik vagyunk

 

Az EMMI támogatásával 2017-ben elindítottuk Szabadtéri néprajzi muzeológiai és tájházi szakági képzésünket, 60 órás akkreditált felnőttképzési formában, amelyet a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központtal közösen szervezünk. A képzés célcsoportjai a tájházakat vezetők és a tájházakban dolgozók. Célunk olyan komplex ismereteket igénylő tudást átadni, melyet a mindennapi munkavégzés során hasznosítani tudnak a résztvevők. A képzés két hétből áll, melyet a szentendrei és szennai Skanzenben rendezünk meg. Jelenleg a negyedik képzésre való jelentkezés zajlik. Az elmúlt három képzés végén összesen 50 fő kapott tanúsítványt a képzés elvégzéséről. A visszajelzések alapján a képzésen tanultakkal elégedettek voltak, munkájuk során alkalmazható tudást kaptak általa.

Kik vagyunk

 

2017-ben együttműködést alakítottunk ki a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékével, melynek eredményeképpen már három alkalommal szerveztük meg a Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojektet az Endrődi-, a Jósvafői, a békéscsabai Szlovák -, és a tótkomlósi Szlovák Tájházban. Ennek célja, hogy a restaurátor hallgatók megismerkedjenek a sajátos tájházi műtárgykörnyezettel és a gyakorlatban is elsajátíthassák a kockázatkezelés módszerét. A mintaprojektben néprajz szakos egyetemisták is részt vettek, akik a tájházak revízióját végezték el, aminek során megismerkednek a tájházakat jellemző enteriőr berendezéssel, valamint tárgyismeretük gyarapodott.

Kik vagyunk

 

2018-ban Tájházi TudásTár címmel elindítottuk módszertani sorozatunkat. A Tájházi TudásTár 1 Tájházaink megújítása – a kiállítási forgatókönyv célja a tájházakban megrendezett kiállítások szakszerű, hiteles és egyúttal élményt nyújtó bemutatásának segítése. A Hosszúhetényi Tájház, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és az Algyői Tájház kiállításai gondos előkészítő munka nyomán születtek meg, a részletes forgatókönyvek közreadásával, a pontos tárgylistákkal, látványtervvel, a közreadott szövegekkel mintát adnak a tájházakat megálmodók számára. 

A sorozat 2019-ben folytatódott Tájházi TudásTár 2. Tájházaink megújítása – műtárgyvédelem a tájházakban címmel. A kötet alapjául a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszéke, a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Főosztálya, valamint a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága által közösen kialakított Műtárgyvédelmi és muzeológiai mintaprojekt szolgált. Ezentúl összefoglaló képet nyújt szabadtéri és tájházi műtárgyvédelemhez kapcsolódóan. A kötet olyan írásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek a tájházakat vezetők és gondozók számára, felhívják a figyelmet a különböző károsító tényezőkre és ezek megelőzésének vagy elhárításának módjaira, valamint a tájházakat vezetők által is elvégezhető beavatkozásokat mutatnak be.

A  sorozat harmadik részében az épületek és a benne található tüzelőberendezések állagvédelmére helyeztük a hangsúlyt, így a kötet a Tájházi TudásTár 3. Tájházaink megújítása – hagyományo népi építészeti technikák címet kapta. A kötetben található írásokkal – a „Nagyapám Háza” Örökségvédelmi Programon és a Népi Építészeti Nyári Egyetemen keresztül – szeretnénk bemutatni, hogy milyen jó gyakorlatok léteznek a hagyományos népi építészeti technológiával készült épületeink megóvása érdekében. Ezen túl egy olyan tudást is szeretnénk közvetíteni, mellyel az egyszerűbb beavatkozásokat a fenntartók vagy tulajdonosok is el tudják végezni, ahogyan ezt a hagyományos paraszti társadalomban is tették. A kiadványban így bemutatjuk a sármunkákat, a tapasztást, – a meszelést, a vesszőfonás technikáját, valamint a tetőfedési munkálatok közül a zsúpfedést. A házon belüli teendőknél Sabján Tibor – a Skanzen egykori építész-muzeológusa – munkássága nyomán a tüzelőberendezések karbantartási feladataira is kitérünk. A kötettel az ő emléke előtt szeretnénk tisztelegni.

 Kik vagyunk

 

2018 júliusában elindítottuk Népi Építészeti Nyári Egyetemünket a Hagyományos Házépítő Kft.-vel közösen. Az első évben Felpéc adott otthon a programnak, amelynek célja a népi építészettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás átadása volt. Az egyhetes Nyári Egyetem ideje alatt a résztvevőknek egy felújítandó présház kapcsán lehetőségük volt a hagyományos sár- és szálasanyag munkák megismeréséhez és elsajátításához. 2019-ben is folytatódott az oszkói Hegypásztor Kör munkatársaival kiegészülve, akik a helyszínt biztosították. A későbbiekben a Nyári Egyetem mellett további, népi építészeti tematikájú képzés kialakítása szerepel a terveink között, a Magyar Építőművészek Szövetségével együttműködésben.

Kik vagyunk

 

2019. szeptember 21-én elsőként rendeztük meg Népi építészeti szakmai napunkat a "Nagyapám Háza" Örökségvédelmi Program keretében a Magyar Építőművészek Szövetségével közösen. A programon résztvevők megismerkedhettek a népi építészetben alkalmazott technikákkal a tüzelőberendezések tekintetében szakmai előadások és tematikus tárlatvezetések által, amelyeknek a Szabadtéri Néprajzi Múzeum adott helyet. A sikeres együttműködés alapján  2019. október 19-én újabb közös szakmai programot szerveztünk, amelynek során egy szakmai kirándulás alkalmával a Pest megyében található, népi építészeti szempontból jelentős épületeket, tájházakat lehetett szakmai vezetéssel megtekinteni a résztvevőknek. Így meglátogattuk az Ócsai Református Műemlék Templomot, az Ócsai Tájházat, valamint a Turai Tájházat.

 

A jövőbeni terveink közé tartozik a már meglévő programjaink folytatása, valamint tájházi referensi hálózat kialakítása, illetve ehhez kapcsolódó képzés akkreditálása.

 

 

Fancsalszki Noémi

Kmellár Viktória