A leírókarton

Leírókartont a leltárkönyvben szereplő minden egyes tárgyról külön kell készíteni. Ez hasonlóan a leltárkönyvhöz, a tárgyra vonatkozó adatokat tartalmazza, de abban különbözik, hogy a leírókartonon szereplő adatokat folyamatosan lehet bővíteni, ha a tárggyal kapcsolatban végzett kutatás során újabb információk kerülnek birtokunkba.

A leírókarton a leltárkönyvhöz hasonlóan rovatokat tartalmaz, melyeket ki kell tölteni. Amennyiben a leírókartonon nem fér el az összes adat, amit le szeretnénk írni, úgy pótlapot kell csatolni a leírókartonhoz, és ezen kell hosszabban kifejteni a szöveget.

A leltári szám rovatba a tárgy leltárkönyvben kapott leltári számát kell beírni, illetve azt az intézményt, ahol a tárgy leltárba került.

A gyűjtés helye rovatba a leltárkönyvben is szereplő, a tárgy gyűjtésének helyét jelölő helységet, a megyét és az országot kell beírni.

Az irodalmi név és helyi/népi név rovatban a leltárkönyben is szereplő tudományos megnevezést kell megadni, illetve a tárgynak a gyűjtés helyén használt helyi megnevezését.

A leírási adatok rovatban a leltárkönyvben szereplő leírás kibővített változatát kell leírni, mely a tárgy anyagára, formájára, szerkezetére, díszítésére, a tárgyon szereplő feliratokra és évszámokra, a készítés technikájára, illetve a tárgy állapotára  vonatkozó adatokat is tartalmazza.

A méretek rovatban a tárgy méreteit, terjedelmét kell feltüntetni.

A gyűjtés, készítés, használat rovat a leltárkönyv több rovatát vonja össze, de a leírókartonon lehetőség van ezek összefüggő szövegként való kifejtésére, melyben a gyűjtés körülményeit, a gyűjtés során a készítésre és a használatra vonatkozó részletes adatokat is le tudjuk írni.

A tárgyról szóló szakirodalom rovatban azoknak a publikácóknak a bibliográfiáját kell megadni, melyben az adott tárgy már megjelent. Ide nemcsak a tanulmányok, hanem a médiamegjelenés, illetve az újságcikkek is beletartoznak.

A megszerzés módja és az átadó neve, foglalkozása, a megszerzés időpontja rovatba azt kell beleírni, hogy vásárlással vagy ajándékozással került-e a tárgy az intézmény tulajdonába, illetve hogy ki volt a gyűjtő, ki volt az átadó, és mi volt a foglalkozása, mivel ez is fontos információ a tárgy szempontjából.

A leírókarton kitöltőjének neve és a kitöltés dátuma rovatba annak a muzeológusnak a neve kerül, aki a leírókartont készítette, és a napra pontos dátumot kell megjelölni.

Fontos, hogy a leírókartonon a tárgy fényképét, indokolt esetben kiegészítő rajzokat is el kell helyezni, mely segít a tárgy állapotának nyomon követésében is.

A leírókarton kutatható, külső kutatók számára is kiadható, ezért ezen az átadóra vonatkozó személyes adatok nem szerepelhetnek.

A leírókartonhoz sablon itt található:

leirokarton.pdf

A leírókarton