A leltározó személy

A gyűjteménybe került tárgyak leltározását csak a megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező muzeológus végezheti el, aki tájházak esetében néprajzos vagy történész végzettségű szakember lehet. A későbbi nem szakmai jellegű módosításokat, adatrögzítést, számítógépes nyilvántartásba való átmásolást, adminisztrációt stb. más munkatárs is elvégezheti a megfelelő beletanulási folyamat után. A leltározást végző muzeológus munkaviszonyban, szolgáltatóként, megbízással vagy szerződésben rögzített önkéntes munkával, de mindenképpen a fenntartóval/üzemeltetővel kötött hivatalos szerződés vagy megbízás birtokában végezheti el a munkát. A naplók év végi kötelező lezárásait is kizárólag muzeológus végezheti. Amennyiben nem állandóan foglalkoztatott muzeológus dolgozik az intézményben, úgy érdemes évente egy alkalmat kijelölni, amikor a megbízott muzeológus az egész évi gyarapodást egyszerre tudja nyilvántartásba venni.

A leltározó személy