Bevezetés

A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának munkatársai a 2017-es alakulás óta tájházi adatbázisukban nyilvántartott 564 intézmény mintegy harmadában tettek már személyes látogatást és folytattak konzultációt a szakmai munka segítésére, köztük jelentős számban voltak muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak. (A hazai több mint 800 muzeális intézményből 199 a tájházak száma.)[1] A helyszíni szemlék a tájházi muzeológia és a tájházpedagógia területeire is kiterjedtek. Látogatásaink során több intézménynél felmerült a műtárgy- és dokumentumnyilvántartás problématikája.

Számos tájházban tapasztaltuk azt a problémát, hogy a néprajzi leltár elvégzését és a leltárkönyv kitöltését nem szakszerűen, a szükséges szakmai végzettséggel nem rendelkező munkatársak végezték, így a műtárgyaknak kiosztott számokban, a tárgyakra történő számrögzítésben és magában a leltározás módjában, a leírásokban is találtunk hibákat. A műtárgynyilvántartás így nem felel meg a 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatának (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200020.nkm). Jelen tájékoztató ezen rendelet alapján emeli ki a legfontosabb tudnivalókat a műtárgynyilvántartással kapcsolatban.

A szükséges dokumentumokhoz hathatós segítséget nyújt a Múzeumi Spektrum, melynek honlapján szerződésminták, sablonok is találhatók letölthető formában: https://muzeumispektrum.hu/index.php/Szerzodesmintak 
 
Bevezetés


[1] Az adatok a 2022. augusztus 2-ai állapotot tükrözik.