Ismertető

Néprajzi 1×1 – Kisokos tájházasoknak

A Tájházigazgatóság új online sorozata

 

A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága (Tájházigazgatóság vagy MTKI) 2017 óta működik önálló szakmai kereteken belül a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Fő feladatai közé a magyarországi és a határon túli magyar vonatkozású tájházak szakmai és tudományos segítése, szaktanácsadás nyújtása, koordinálása néprajzi, népi építészeti, muzeológiai és ismeretátadási téren egyaránt. Ennek keretében személyes helyszíni szemléket, információs napokat, képzéseket, konferenciákat tartunk, valamint a szaktanácsadási feladatokat is ellátjuk.

A Tájházigazgatóság munkatársai 2018-ban a Tájházi TudásTár című módszertani sorozatot indították útnak, aminek célja a tájházak szakszerű és hiteles fenntartási munkálatainak elősegítése. A sorozat különböző köteteiben többek között a kiállítási forgatókönyv, a műtárgyvédelmi szempontok, az épület állagvédelmével foglalkozó tanulmányok szerepeltek, valamint ismeretátadási témakörben jó példákat vonultattak fel. Emellett a 2017 óta zajló Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés kiváló minősítést kapott dolgozatai, illetve a Kubinyi Ágoston Program monitoring során látott jó gyakorlatait is szeretnék bemutatni.

Ezen módszertani kötet mellett egy online sorozat elindítása is elkezdődött, melynek célja a néprajzi tudás bővítése. A sorozat célközönsége a tájházasok azon közössége, akik nem rendelkeznek néprajzi képzettséggel. A sorozatban felmerülő ismeretterjesztő írások az alapvető néprajzi fogalmakkal és elméletekkel ismerteti meg az olvasót, melyet a hétköznapokban, tárlatvezetések alkalmával is hasznosítani tud. A kidolgozni kívánt témák mellé minden esetben szakirodalmi ajánlót is csatolunk, ami a témában való elmerülést segíti.

 

Mivel foglalkozik az etnográfia?

A néprajz a tudományok világában: a néprajztudomány elhelyezése a tudomány világában, alapvető fogalmak tisztázása, rövid történeti ismertetés.

Ha van új, akkor van régi is - A muzeológia rövid történetéről

 

A muzeológia, mint tudományág bemutatása, rövid történeti ismertetése, az új muzeológia fogalmának bemutatása.

A kulturális örökség intézményei – a tájházak

 

A szabadtéri néprajzi muzeológia kialakulása, tájházak története, skanzen módszer ismertetése

A tájházi muzeológiát formáló személyek, tevékenységük és jelentőségük

 

A tájházi muzeológiát alakító személyek, munkásságuk rövid bemutatása, hatásuk a tájházi módszertanra

Tájházaink táji típusai

A magyar népi építészet területi különbségei, Dél-dunántúli, Nyugat- és közép-dunántúli, Felföldi palóc házterület és Alföldi, Erdélyi, székely házvidék ismertetése, anyaghasználati különbségek bemutatása

Miről árulkodik az alaprajz? Alaprajzi fejlődés a népi építészetben

Alaprajzi fejlődés a népi építészetben, egysejtűtől a háromosztatú parasztházig, néhány kitekintés az alapvetően tájházként megjelenő épületek alaprajzi felosztásaira

Mi található az udvarban? Gazdasági épületek a tájházak udvarán

Gazdasági épületek az udvaron, legjellemzőbb formák, alapanyagok típusai, hasznosítási lehetőségeik tájházi környezetben

A hagyományos falszerkezet fajtái

Legjellemzőbb falazattípusok bemutatása, területi elhelyezkedésük

Nád, szalma, zsindely… Mire valók? Tetőfedési lehetőségek a népi építészetben

Tetőfedési- és héjalási technikák, területi elhelyezkedés, legjellemzőbb anyaghasználatok bemutatása

Tájházaink legjellemzőbb helyiségei és a benne található berendezések

Lakáskultúra: Tisztaszoba, lakószoba, konyha berendezések, legfőbb bútortípusok

Mitől tulipános a láda? A népi díszítőművészet jellemzői

Népi díszítőművészet: szimbólumok használata, rövid történeti áttekintés

Népi kismesterségek termékei a tájházi enteriőrökben

Népi kismesterségek, rövid ismertetés a legfőbb mesterségekről, különös tekintettel a tájházi enteriőrben megjelenő tárgyakra reflektálva

Tejesköcsög vagy lekvárosszilke? A népi kerámiák ismertetése

Kerámiák területi változásai: legnagyobb kerámiaközpontok bemutatása, főbb termékek

Aki nem dolgozik ne is egyék. Táplálkozáskultúra a paraszti társadalomban

Táplálkozáskultúra a paraszti társadalomban: Étkezések rendje, szokások az étkezések körül, ételtípusok kialakulása, terjedése

A népszokás-néphit-népi vallásosság különbségei és hasonlóságai

Népszokás-néphit-népi vallásosság fogalmi áttekintés, rövid kutatástörténet

"Minden új ház áldozatot követel" - Házkultusz a magyar folklórban

Épülethez tartozó szokások, építőáldozat, szokások-hiedelmek a ház építése során, tárgyak, melyek az építés során előkerülhetnek

A ciklikusság a paraszti társadalomban

Az évkör ünnepei - ciklikusság a paraszti társadalomban, egyes szokásokhoz tartozó legfontosabb tárgyak bemutatása, különös tekintettel a tájházi enteriőrben is fellelhető tárgyakra koncentrálva

Az emberélet fordulói I. Kisgyermekek a paraszti világban

Az emberélet legfontosabb szokásai: születés és kisgyermekkor, termékenységgel kapcsolatos szokások hiedelmek, gyermekágy, komatál, keresztelő szokások

Az emberélet fordulói II. A fiatalkor szokásai

A házasságkötés szokásai, párválasztás, leány és legényavatók, találkozási alkalmak ismertetése

Az emberélet fordulói III. Az elmúlás szokásai

Temetkezési szokások, haláljóslatok, háztól temetés, ravatal fogalmának ismertetése, tárgyi világának bemutatása

Népi hiedelemlények a paraszti kultúrában

Néphit-hiedelemlények, lidércek, boszorkányság köré fűződő babonák, garabonciás stb.

Fűben, fában orvosság.

Népi gyógyászat, népi gyógynövényismeret, gyógynövényekhez kapcsolódó szokások, hiedelmek, javasasszonyok

Kihez fordulhatok? Forrásanyagok a néprajzi tudás bővítésére

Források a tájházi enteriőr és a tárlatvezetés bővítésére - milyen forráshoz fordulhatok?